Iraks flagga

Av Snorre Lindquist.
2010-03-19 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Iraq flag 1991-2004Flaggan som symboliserar den legitima, suveräna och oberoende staten Irak, som motståndet kämpar för, har färgerna rött, vitt och svart med tre gröna stjärnor och texten Allahu Akbar (Gud är stor) i grön arabisk skrift.

Färgerna rött, vitt, svart och grönt uppträdde första gången på den flagga som tillkom Iraq flag 1921-1959under den arabiska revolten mot det osmanska riket vid det första världskriget.  Färgerna står för panarabism och arabisk patriotism. Inspirerade av denna irakiernas kamp har de flesta arabiska länder numera dessa fyra färger i sin flagga.

År 1963 efter det panarabiska mötet i Damaskus bestämdes de tre horisontella färgfälten och de tre gröna stjärnorna.  De senare symboliserade den panarabiska union som Irak avsåg att sluta med Egypten och Syrien, vars flaggor också fick gröna stjärnor, av samma orsak.

Orden Allahu Akbar (Gud är stor) i grön arabisk skrift tillkom 1991 efter kuwaitkriget.

Iraq flag westDen flagga som i media och Wikipedia säges vara Iraks nya tillkom under amerikansk ockupation år 2008 och är således en symbol för quislingregimen.  Stjärnorna har försvunnit (där kan man spåra Israels, de kurdiska krigsherrarnas och Irans önskan, som vill arabisk splittring) och Allahu Akbar skrivs i kufisk skrift, som utvecklades i staden Kufa i Irak på 700-800-talet .

På TV och tidningsbilder som visar demonstrationer i Irak (t.ex. den för Gaza vintern 2009) kan man se den riktiga flaggan bäras.  Detta är ett bevis för att irakierna vågar visa att de stöder motståndet.

Comments are closed.