13. 1,7 milj. irakier dog åren 1991 – 2003 före invasionen

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

1,7 milj. irakier dog åren 1991 – 2003 före invasionen till följd av USA/Storbritanniens folkrättsstridiga massbombningar och de USA-initierade FN-sanktionerna mot ett i princip värnlöst land. Redan 1991 var Irak “ett land som bombats tillbaka till ett förindustriellt stadium”.


560 000 av de döda var barn som enligt FAO och Världshälsoorganisationen dog av kombinationen bombad infrastruktur och sanktionerna. Barnen svalt ihjäl eller dukade under i sjulkdomar till största delen.. Iraks befolkning dödades massvis med motiveringen i krigspropagandan att Israel, som de facto är en kärnvapenförsedd apartheidstat, hotades av Saddam Husseins påstådda innehav av massförstörelsevapen. Efter invasionen av Irak konstaterades att massförstörelsevapnen inte existerade.

En journalist tillfrågade USA:s dåvarande FN-ambassadör Madeleine Albright: ” -det är fler barn än som dog i Hiroshima. Är det värt priset?” Albright svarade: “Jag anser att det är ett mycket svårt val, men priset — vi anser att det är värt priset—”. Detta svar har gått till historien.

Martti Ahtisaari, som var den förste FN-representanten som besökte landet under sanktionstiden förklarade entydigt: “Den senaste konflikten har gett nära apokalyptiska föjder; Irak har fövisats till en förindustriell tidsålder. Alla eldrivna anläggningar har slutat fungera. Mat kan inte bevaras, vatten kan inte renas, avlopp kan inte pumpas bort.” Riksdagsmannen Mikael von Knorring har skrivit en väldokumenterad bok om dessa år: “Operation Ökenolja”, NIXON 2003

Comments are closed.