24. Irak är nu till stora delar förgiftat av radioaktiv strålning

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak är nu till stora delar förgiftat av radioaktiv strålning. Kringvirvlande radioaktivt damm som skapats av ammunition med “utarmat” uran fastnar i luftvägarna vid inandning och beräknas skörda fler dödsoffer än Hiroshima- och Nagasakibomberna. Offren är speciellt barn. Den långsamma halveringstiden gör att strålningen kvarstår i tusentals år.

[Artikeln planeras att kompletteras.]

Comments are closed.