27. Städer och samhällen i Irak förvandlas alltmer till instängda getton

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Städer och samhällen i Irak förvandlas alltmer till instängda getton. Detta är det avsedda resutatet av USA-arméns militära taktik mot motståndsrörelsen.


Taktiken går ut på att omringa städerna/samhällena eller stadsdelarna i massiva operationer, utsätta dem för intensiv beskjutning och bombning för att sedan gå in med irakisk partimilis och föra bort eller avrätta allt mänskligt som kan tolkas som motstånd eller väcker milisernas hat. Priset är hundratusentals dödade och sårade civila irakier, mestadels kvinnor och barn. De överlevande får finna sig i ett fortsatt liv innanför betongmurar och eltaggtrådstängsel. Varje gång de med särskilt tillstånd får passera utgången kollas deras datoriserade ID-kort med ögats iris. Ekonomiskt och socialt liv lamslås därför.

Mångmiljonstaden Bagdad har styckats upp i mindre segregerade getton där sunniter i väst och shiiter i öst skils åt efter ett mönster som kommer underlätta en slutlig delning av staden.

Taktiken företer stora likheter med Israels taktik på ockuperade områden.

Comments are closed.