Konsekvenserna av 7-års krig och ockupation i Irak

Av Ikraam Center för mänskliga rättigheter.
2011-11-28 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Ikraam Center för mänskliga rättigheter ger oss en sammanfattning i siffror som beskriver ett i grunden förstört land.  Utdrag i översättning ur broschyren “Iraq after Seven Years of Occupation, Facts and Figures, Issue 2010″.  Ikraam2006@yahoo.com

Fram till mars 2009 har 2.35 miljoner irakier dödats och landet beskrivs som det farligaste landet i världen sedan 4 år tillbaka.

Irak har 36 fängelser utöver Abu Ghraib.  400.000 människor är fängslade, varav 6.500 minderåriga barn och 10.000 kvinnor.  Tortyr förekommer i alla fängelser.  Förutom ovannämna fängelser finns dessutom 420 hemliga fängelser i Irak, där man utsätter fångarna för fruktansvärda handlingar.

2.770.000 irakier är internflyktingar och 3 miljoner har lämnat landet.
Irak har 3 miljoner änkor och 5 miljoner föräldralösa barn.  Landet har förvandlats till “änkornas land”.  50%-60% av äktenskapen har slutat i skilsmässa och 200 kvinnor har årligen sålts som sex-slavar.

Kroniska födslodefekter bland spädbarn har 15-faldigats i staden Fallujah och vart 8:de barn dör före 5-års åldern.  Irak saknar 80.000 läkare inom alla specialiteter.
350 städer är förorenade och man räknar med 140.000 cancerfall med en tillväxt av 7.000-8.000 nya fall årligen.

Varje amerikansk soldat lämnar efter sig farligt avfall – uppskattningsvis 9-12 libra dagligen (omkring 4-6 kg/dagligen).

Både universitetsutbildningen och grundskoleutbildningen har förfallit enormt.  Detta har lett till att 5 miljoner irakier är, sedan 2008 och 2009, analfabeter efter att analfabetismen var fullständigt utrotad år 1980.

247 irakiska och utländska journalister har mördats och 64 har kidnappats.

Baghdad anses ha den sämsta levnadsstandarden i jämförelse med andra världsstäder.
8 miljoner irakier är undernärda och 4 miljoner lever under fattigdomsgränsen.
Beträffande den mest korrupta nationen är Irak tredje i ordningen efter Somalia och Burma (Myanmar) av 180 länder.
70% av irakierna är utan dricksvatten och 43% lever på mindre än 1 USA-dollar om dagen.  Arbetslösheten beräknas vara 28.1% inkluderande personer i 15-års åldern.
Under januari och februari 2010 åtalades 356 tjänstemän för korruption.  De dömdes för försnillning av 46 miljarder irakiska dinarer.
Sedan mars 2003 har 1960 kristna mördats samt andra icke-muslimska religiösa gruppers medlemmar har mördats såsom: sabia’a medal’is och yazidisier med 504 medlemmar respektive 500 medlemmar.  Dessutom har 118 mendai’is kidnappats och 4.663 familjer har emigrerat.

Det politiska tillståndet i Irak:

Den aktuella regeringen är dåraktig och ineffektiv i att stoppa tragedierna som inte skonar någon.  Parlamentet är konstituerat för att trygga dess 276 medlemmar.  Politiken som bedrivs i landet är farlig och gynnar fragmentering, vilket resulterade i 550 partier och 11.400 NGO- organisationer och 126 säkerhetsbolag vid sidan om 43 milisgrupper, som är knutna till politiska och religiösa partier.  Landet har 220 dagstidningar, som finansieras utomlands samt 67 radiostationer som är finansierade av utländska säkerhetsorganisationer.
Irak styrs numera av institutioner, som inte har någon laglig grund i konstitutionen.  Dessa agerar till förmån för regeringen och inte för staten.

Comments are closed.