Om Irak

Av Snorre Lindquist.
2011-12-20 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Det material som härmed publiceras under ”Om Irak” är med min upphovsrätt överfört från www.ir-is, hemsida för föreningen Irakisk InformationsService (IRIS). IRIS-hemsidan skall enligt de nuvarande ägarna ändras till en arabisk-språkig d:o. Icke-arabisk-språkiga medlemmar har av denna anledning lämnat IRIS.

Snorre Lindquist

Comments are closed.