Annat motströms

Förtigande och sanning i Palestina och annorstädes.

Av Gilad Atzmon.
2016-04-03 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Palestina etc

Print Friendly


Originalets titel: ”Concealment and Truth in Palestine and beyond”. http://www.gilad.co.uk/writings/concealment-and-truth-in-palestine-and-beyond.html

Översättning av Snorre Lindquist.

Det sägs att historia är ett försök att berätta om det förflutna. Men i realiteten har ofta historia föga att göra med avslöjandet av det förflutna. I stället är historia ett iscensatt och institutionaliserat försök att sopa det skamliga under mattan. …   [...mer...]

Kommentar till Mohamed Omar, artikeln “Antisemitismen är ett gift. Gina Dirawi och Lasse Wilhelmson”

Av Snorre Lindquist.
2013-05-13 i Sv: Annat motströms

Print Friendly

Mohammed Omars artikel, se:  https://nyailconvito.wordpress.com/2012/11/23/antisemitismen-ar-ett-gift-gina-dirawi-och-lasse-wilhelmson/

Bäste Mohamed Omar!

Du har fel – det är inte antisemitism och judehat som förgiftar solidaritetsarbetet med palestinierna – det är sionismen! …   [...mer...]

FN på dödsbädden? Libyen – och nu Syrien?

Av Snorre Lindquist. FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig. Libyenresolutionen är klart olaglig. Ett prejudikat har skapats som kan försätta världen i brand.
2012-10-19 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Libyen, Sv: Om Syrien

Print Friendly

Av Snorre Lindquist

FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig.  Libyenresolutionen som gav klartecken för NATO:s angrepp var olaglig.  Den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) är ett redskap för USA och Väst.  Att använda doktrinen “Responsibility to Protect” kommer i konflikt med FN-stadgan.  Ett prejudikat har skapats som kan sätta världen i brand.  Nästa Syrien, därefter Iran, och sedan —?  [...mer...]

Vädra ut i tabufrågorna – trotsa SKMA:s munkavlehot!

Av Snorre Lindquist.
2011-10-18 i Sv: Annat motströms

Print Friendly

Debattinlägg på Sourze
Av Snorre Lindquist

Vädra ut i tabufrågorna – trotsa SKMA:s munkavlehot!

“Sourze uppmanas bojkotta vissa namngivna debattörer som sägs sprida hat mot judar som kategori.  Vad är det då Mathan Ravid och Svenska kommittén mot antisemitism vill förhindra att man självständigt studerar och debatterar?”  [...mer...]

Curtis Doebbler: “Anfallet på Libyen är olagligt enligt folkrätten”

Av Curtis Doebbler, framstående amerikansk jurist inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Översättning: Snorre Lindquist/Erik Goethe.
2011-03-24 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Libyen

Print Friendly

Curtis Doebbler är en framstående amerikansk jurist inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Den 19 mars 2011 startade länder i västvärlden den tredje internationella väpnade konflikten mot ett muslimskt land under det senaste årtiondet. De bemödade sig storligen om att hävda att bruk av våld mot Libyen var lagligt. Doebbler analyserar i denna artikel bruket av våld mot Libyen med utgångspunkt i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 som uppges auktorisera våldet och det åtföljande anfallet på Libyen.  [...mer...]