Om IRIS-seminariet i Stockholm, april 2009

(Texten saknas ännu.)
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet

Print Friendly

(Texten saknas ännu.)

  [...mer...]

Dr. Mohammad Bashir Al-Faidhi, anförande

Talesman för Muslimska Lärde - AMSI (The Association of Muslim scholars in Iraq).
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Dr. M.b. Al-Faidhi är talesman för The Association of Muslim scholars of Iraq (AMSI).  Översättning: Anders Puschel.

I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn

Ockupationen av Irak och dess betydelse.

Den 19 mars år 2003 inledde USA:s regering under ledning av sin president George W. Bush sitt orättfärdiga krig mot Irak utan Förenta Nationernas godkännande.  Därmed kränkte USA folkrätten och alla befintliga regler för krigföring som nämns och tas upp i Haagkonventionerna.

Kriget mot Irak var orättfärdigt i varje betydelse av det ordet.  Det var folkrättsligt illegitimt, genom att USA-koalitionen angrep utan stöd av det internationella samfundets vilja. …   [...mer...]

Mohammad Hassan Khaluf, anförande

Borgmästare i Fallujah under ockupationens första skede.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Mohammad Hassan Khaluf var borgmästare i Falluja under ockupationens första skede.  Här är hans personliga vittnesmål.

Översättning:  Sayed Jalabi.

Sex tunga år har gått sedan ockupationen inleddes.  Det som händer i Irak just nu går inte att beskriva. Särskilt i denna tid då förnuftet sägs ha mognat och dumheter lagts åt sidan.  En stormakt som påstår sig agera för demokrati och mänskliga rättigheter invaderar ett annat land, med lögner som motiv.

För att nå sina mål, har denna stormakt lagt beslag på Iraks alla civila, militära och säkerhetsmässiga institutioner.  Plundring av Iraks kulturarv har tillåtits ske mitt på ljusa dagen.  Inga ministerier, universitet, skolor, eller ens sjukhus har gått säkra. …   [...mer...]

General Saifaldin Al-Okidis anförande

En general i det gamla Iraks flygvapen.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Saifaldin Al-Okidi var general i gamla Iraks armé och försvarade sitt land mot ockupationsmakten tills han tillfångatogs och sattes i fångläger, från vilket han nyligen släpptes.
Översättning:  Eftikhar Hashem Al-Husseiny och Kerstin Summelius.

På fredagen den tjugotredje maj 2003 undertecknade jag CPA-order nr. 2 “Upplösning av enheter”.  Dessa inkluderade försvarsministeriet, alla till detta relaterade nationella säkerhetsministerier inklusive Republikanska Gardet samt Särskilda Republikanska Gardet och Baath Partiets milis, den så kallade “Fedayeen Saddam” eller Saddams Martyrer.  Ordern friställde alla anställda i den tidigare militären med noteringen att de skulle avlönas, och den tillkännagav att koalitionen planerade att skapa en ny irakisk armé “som ett första steg mot skapande av ett nationellt självförsvar i ett fritt Irak”.  Under en civil kontroll kommer den nya armén att vara “professionell , opolitisk, militärt effektiv och representera alla irakier.  [...mer...]

Raad Nassir Al-Adhami, anförande

Politiker och ledare för gruppen Loyalty to Iraq.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Raad Nassir Adhamiär politiker och ledare för gruppen”Loyalty to Iraq” som bildades för parlamentsvalen 2005, men som drog sig tillbaka med skälet att amerikanerna var emot ett riktigt och rättvist val.

I början propagerade ockupationsmakten för den politiska processen med vackra demokratiska slagord.  En del irakier trodde på detta, andra var mer avvaktande tills bilden hade klarnat.  Men irakiernas förhoppningar var stora om att alla dessa löften skulle infrias.

Den 17 maj 2003 bildade vi partiet “Iraks söner”.  Vi trodde då att en demokratisering av Irak skulle bli verklighet.  Från början hade vi 32 000 registrerade aktiva medlemmar och ännu fler stod på väntelista.  Antalet hade snabbt kunnat tiodubblats under de första sex månaderna.  Medlemmarna kom från alla regioner i Irak, från Basra i söder till Mosul i norr.

När vi ansökte om att få partiet registrerat hos myndigheterna blev vi avvisade. …   [...mer...]

Utfrågningen på seminariet

Referat av Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Utfrågningen av Dr. M. B. Al-Faidhi och hans tre irakiska följeslagare på seminariet “-vad väntar Irak?” ABF/Stockholm 25 april 2009.

Frågor och svar översattes direkt av Eftikhar Hashem Al-Husseiny.  Referatet är skrivet av Snorre Lindquist och baseras på anteckningar och en ljudinspelning av utfrågningen.  Frågor och svar som inte gick att klart uppfatta eller spela in är uteslutna.  Av denna anledning är inte heller presskonferensen dokumenterad.
  [...mer...]

Utfrågning av Dr. M. B. Al-Faidhi på Hotell Welcome i Stockholm 24 april 2009

Utfrågare: Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Utfrågare:  Snorre Lindquist.  Tolk:  Eftikhar Hashem Al-Husseiny.

Finns det tecken som tyder på ökat motstånd bland shiiter?  T. ex. nya shia-dominerade motståndsfraktioner?

Svar:  Nya mer renodlade shiitiska motståndsfraktioner är väldigt sällsynta men de finns.

En glädjande nyhet finns att rapportera:  En ny motståndsorganisation har bildats med målsättningen att bilda stommen till det kommande fria Iraks armé.  Den heter The General Command of the Armed Forces – The Iraqi Army och har redan vunnit respekt.  Den vänder sig till alla irakier och har ingen speciell politisk eller religiös inriktning utan vill samla alla motståndskämpar av varierande religiösa trosriktningar, politiska linjer och etniska grupper i en enda motståndsrörelse.  Många militärer från Iraks gamla armé ingår i den och i dess ledning sitter höga befälhavare från samma armé.  Nyblivna shiitiska motståndsmän dras till den.  Amsi ger den sitt stöd och hoppas att den skall dra till sig alla andra fronter under samma paraply.  Då får organisationen den kraft som krävs för att utplåna alla miliser, säkerhetsstyrkor och lydregimens armé, något som enskilda fronter och fraktioner inte mäktar med.  I sitt begynnelseläge är den inte militärt lika slagkraftig som de bästa av fraktionerna, där Al-Rashedeen-armén ligger i topp.

  [...mer...]

Motståndskampen enligt irakierna själva

Referat från IRIS-seminariet av Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Ett referat från IRIS-seminariet, ABF 25 April 2009
Artikeln har publicerats i Tidningen Kulturen, på www.uruknet.info och på AMSI’s hemsida www.heytnet.org

Av Snorre Lindquist

Få utomstående har insyn i irakiernas kamp mot den väldige Goliat.  Men framgången i denna nu sexåriga frihetskamp och den i Afghanistan ger nytt hopp åt andra folk i världen som reser sig mot USA:s krav på världsherravälde.  Därav denna genomträngande tystnad i en global massmediavärld som så uppenbart styrs av samma intressen som driver krigen.  Världsopinionen skall hållas ovetande och fokusera på annat. …   [...mer...]