FN på dödsbädden? Libyen – och nu Syrien?

Av Snorre Lindquist. FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig. Libyenresolutionen är klart olaglig. Ett prejudikat har skapats som kan försätta världen i brand.
2012-10-19 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Libyen, Sv: Om Syrien

Print Friendly

Av Snorre Lindquist

FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig.  Libyenresolutionen som gav klartecken för NATO:s angrepp var olaglig.  Den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) är ett redskap för USA och Väst.  Att använda doktrinen “Responsibility to Protect” kommer i konflikt med FN-stadgan.  Ett prejudikat har skapats som kan sätta världen i brand.  Nästa Syrien, därefter Iran, och sedan —?  [...mer...]

Curtis Doebbler: “Anfallet på Libyen är olagligt enligt folkrätten”

Av Curtis Doebbler, framstående amerikansk jurist inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Översättning: Snorre Lindquist/Erik Goethe.
2011-03-24 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Libyen

Print Friendly

Curtis Doebbler är en framstående amerikansk jurist inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Den 19 mars 2011 startade länder i västvärlden den tredje internationella väpnade konflikten mot ett muslimskt land under det senaste årtiondet. De bemödade sig storligen om att hävda att bruk av våld mot Libyen var lagligt. Doebbler analyserar i denna artikel bruket av våld mot Libyen med utgångspunkt i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 som uppges auktorisera våldet och det åtföljande anfallet på Libyen.  [...mer...]