Om Palestina, etc.

Bevingade ord om angreppskrig

Av Chefsåklagaren vid krigsförbrytarprocessen i Nurnberg år 1946, Robert H. Jackson.
1946-10-01 i Uncategorized

Chefsåklagaren vid krigsförbrytarprocessen i Nurnberg år 1946, Robert H. Jackson: ”To initiate a war of aggression, is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other warcrimes in that it contains within it self the accumulated evil of the whole.”

  [...mer...]

Om tvåstatslösningen, viktiga internationella uttalanden

Av Snorre Lindquist.
2013-05-21 i Sv: Om Palestina etc

Nedanstående samling artiklar och intervjuer har övertygande bekräftat min negativa hållning till ett internationellt stöd åt en tvåstatslösning, d.v.s. en palestinsk stat sida vid sida med den judiska staten Israel: …   [...mer...]

Om den judiska staten och begreppet folkmord

Av Snorre Lindquist.
2013-05-21 i Sv: Om Palestina etc

Sionismens mål om en judisk stat i Palestina kan inte genomföras utan folkmord.  Den judiska staten förutsätter en rad brott som finns definierade i FN:s konvention mot folkmord, antagen av Generalförsamlingen den 9 december 1948. …   [...mer...]

Viktiga fakta om Israel som få känner till, från mina rekommenderade böcker

Av Snorre Lindquist.
2013-05-21 i Sv: Om Palestina etc

En kort sammanfattning.

Palestinakonfliktens kärna handlar om stölden av ett land och fördrivningen av en stor del av dess befolkning, i syfte att säkerställa en stat exklusivt avsedd för världens alla judar.  Judifieringsprocessen är inte avslutad utan pågår fortfarande efter mer än sextio år i hela den region som ligger mellan Jordanfloden och Medelhavet och sprider sig dessutom utanför denna region, med de syriska Golanhöjderna som exempel.

I det Israel som ligger inom 1968 års stilleståndslinje har 80% av ursprungsbefolkningen fördrivits sedan statens bildande 1948 …   [...mer...]

Om FN:s flyktingresolutioner nr 194 och 3236

Av Snorre Lindquist.
2013-07-29 i Sv: Om Palestina etc

Palestiniernas främsta folkrättsinstrument i deras kamp är FN-resolution 194 om rätten för flyktingarna att återvända till sina hem:

”Generalförsamlingen beslutar att de flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar skall tillåtas detta vid tidigaste tillämpbara datum och att kompensation skall utbetalas till dem som väljer att inte återvända samt för förlust av eller skador på egendom av de ansvariga regeringarna eller myndigheterna, i enlighet med gällande internationell rätt eller sedvanerätt.”

Ett nyckelord är ”- sina hem -”, alltså inte återvändande till någon annan del av landet, t.ex. Västbanken. …   [...mer...]

Förtigande och sanning i Palestina och annorstädes.

Av Gilad Atzmon.
2016-04-03 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Palestina etc

Print Friendly


Originalets titel: ”Concealment and Truth in Palestine and beyond”. http://www.gilad.co.uk/writings/concealment-and-truth-in-palestine-and-beyond.html

Översättning av Snorre Lindquist.

Det sägs att historia är ett försök att berätta om det förflutna. Men i realiteten har ofta historia föga att göra med avslöjandet av det förflutna. I stället är historia ett iscensatt och institutionaliserat försök att sopa det skamliga under mattan. …   [...mer...]

Tvåstatsteatern är destruktiv – flyktingresolutionen visar vägen

Av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson. En av de första artiklarna i den heta internationella diskussion som uppstått på nätet kring försöket att få FN att unilateralt erkänna en palestinsk stat vid sidan av Israel. I Sverige råder i skrivande stund kompakt tystnad i ämnet. Publicerad på engelska på Global Research och Dissident Voice.
2011-02-11 i Sv: Om Palestina etc

Print Friendly

Skrivet av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson

En palestinsk stat bredvid Israel har aldrig varit mer verklighetsfrämmande än idag. Förhandlingarna om en tvåstatslösning har återigen havererat. Detta trots den palestinska kuppregimens (om man får tro Wikileaks) deklarerade vilja till utförsäljning av palestiniernas centrala rättigheter i utbyte mot några eländiga bantustanområden.

Israel fortsätter att, i strid mot folkrätten, bygga bosättningar och stjäla palestinsk mark i en sedan mer än hundra år fortskridande kolonisation med etnisk rensning. Folkmordspolitiken mot palestinierna har i praktiken underlättats av FN:s förslag till delningsplan 1947 och Osloöverenskommelsen 1993 som lanserat idén om en tvåstatslösning. …   [...mer...]

Bör Israel uteslutas ur FN?

Av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson. Artikeln skrevs före Israels massaker på Gaza. Publicerad i Tidningen Kulturen december 2008, Stockholms Fria 17 januari 2009 och Jinges blogg, samt på engelska runt om i världen.
2008-12-01 i Sv: Om Palestina etc

Print Friendly

Denna artikel skrevs före Israels massaker på Gaza.  Publicerad i Tidningen Kulturen december 2008, Stockholms Fria 17 januari 2009 och Jinges blogg, samt på engelska runt om i världen.

Gazaremsan är nu världens största koncentrationsläger.  Läget blir allt mer outhärdligt för dess 1,5 miljoner palestinier.  Leverans av mat, medicin och bränsle stryps, eller stoppas.  Undernäring bland barn ökar.  Vatten och avlopp upphör att fungera.  Barn dör i avsaknad på sjukvård.  Handgrävda tunnlar till Egypten är de enda andningshålen.  Journalister och diplomater förvägras tillträde.  Israel planerar mer militära insatser.  Gazapalestinierna skall nu svältas ut och göras till ett egyptiskt problem. …   [...mer...]

Israel bör bojkottas och hotas med uteslutning ur FN

Av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson. Skrevs före den stora massakern i Gaza årsskiftet 2008/2009. Publicerad i Fria Tidningen och Tidningen Kulturen i dec 2008 och fick i engelsk översättning stor spridning på nätet i världen med livliga kommentarer, oftast entusiastiska.
2008-11-29 i Sv: Om Palestina etc

Print Friendly

Av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson

Uppmaningen fick stor spridning på de stora internationella dissidentsajterna, bland annat på Globalresearch.  T.o.m. Israels största tidning Jerusalem Post kommenterade den.

  [...mer...]

Öppet brev till President Mahmoud Abbas om de palestinska flyktingarnas rättigheter

Undertecknat av palestinska medborgar- och flyktingorganisationer, aug 2008.
2008-08-09 i Sv: Om Palestina etc

Print Friendly

Öppet brev till President Mahmoud Abbas: palestinska flyktingars rättigheter och förhandlingarna om “The Final Status Negotiations”.

Översättning av Snorre Lindquist
 

Käre herr president,

Återvändshälsningar

Vi, de undertecknande palestinska flyktingorganisationerna, medborgarrörelserna institutionerna i det palestinska hemlandet och i exil är nationella organisationer som arbetar för att försvara rätten att återvända.  Vi vädjar till er nu eftersom vi är övertygade om att det är av högsta prioritet att den officiella palestinska positionen och det palestinska folkets position avseende “the Final Status”-förhandlingarnas frågor ansluter till varandra.  Främst bland dessa frågor är de palestinska flyktingarnas sak.

  [...mer...]

Israel som judisk stat bör ifrågasättas

Av Snorre Lindquist. Min personliga uppgörelse med sionismens ideologi. Artikel i Tidskrift För Folkets Rättigheter nr 3-4 2006.
2006-12-31 i Sv: Om Palestina etc

Print Friendly

Att erkänna Israels “rätt att existera” är mer komplicerat än det framställs. Begreppet rymmer flera innebörder. En palestinsk stat vid sidan av den “judiska” är folkrättsligt en fälla för palestinierna och de materiella förutsättningarna är snart utplånade.

Israel som judisk stat bör ifrågasättas

av Snorre Lindquist

Med hårda utsvältningsmetoder mot palestinierna på de ockuperade områdena pressas nu den folkvalda Hamasregeringen av USA och EU att “erkänna Israel”. …   [...mer...]