FN på dödsbädden? Libyen – och nu Syrien?

Av Snorre Lindquist. FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig. Libyenresolutionen är klart olaglig. Ett prejudikat har skapats som kan försätta världen i brand.
2012-10-19 i Sv: Annat motströms, Sv: Om Libyen, Sv: Om Syrien

Print Friendly

Av Snorre Lindquist

FN utnyttjas nu för sitt motsatta syfte – att underlätta krig.  Libyenresolutionen som gav klartecken för NATO:s angrepp var olaglig.  Den Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC) är ett redskap för USA och Väst.  Att använda doktrinen “Responsibility to Protect” kommer i konflikt med FN-stadgan.  Ett prejudikat har skapats som kan sätta världen i brand.  Nästa Syrien, därefter Iran, och sedan —?  [...mer...]