En seminariedokumentation, maj 2007

En seminariedokumentation, maj 2007.
2013-04-23 i Sv: Seminariedokumentation

Print Friendly

Irak, Palestina, Afghanistan – Samma ockupation?

En seminariedokumentation, maj 2007

Innehåll
Inledning 4
Arbetsgruppen för seminariet

SEMINARIET

Seminariet öppnas 5
Eftikhar Hashem Alhusainy
Till Sisyfos av Adonis 6
Välkomsthälsning 7
Ulf Carmesund

Seminariedeltagarnas tal

USA är ingen Gud 8
Muhammed Bahar Al-Faydi
Mördare på modet 12
Stefan Lindgren
Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred? 16
Ramzy Baroud
Till frågan om ockupantideologi 20
Jan Myrdal
Från skuld till ansvar 22
Gilad Atzmon
Att bygga en bättre värld 25
Jawad al-Khalisi
Paneldiskussion 27
Gilad Atzmon, Ramzy Baroud,
Mohammed Bashir al-Faydi,
Stefan Lindgren, Jan Myrdal

DEBATTEN EFTER SEMINARIET

Arrangörernas och moderatorns svar

Omoraliskt och ohederligt 32
Johan Peanberg, ABF
Kritiken är inte antisemitism 33
Ulf Carmesund, Broderskapsrörelsen
(Rubrik saknas) 34
Eva Myrdal, Folket i Bild/Kulturfront

Debatten i Sydsvenskan

Antisemitismen och rörelsen 35
Sydsvenska Dagbladet
Jag är humanist 36
Gilad Atzmon

Debatten i Expressen

Socialdemokrater bjuder in kända antisemiter 37
Jesper Svartvik
Humanister måste få tala utan att kallas antisemiter 39
Gilad Atzmon
Antisemitismen på väg bli rumsren i s 41
Jesper Svartvik
Sionister använder lögner i sin kamp 43
Gilad Atzmon

BILAGOR

Bilaga 1: Program för seminariet 45
Bilaga 2: Presentation av utländska gäster 46
Bilaga 3: Möte i riksdagens ledamotshus 47
Snorre Lindquist

Copyright © respektive medverkande, 2007
Redigering och layout [PDF versionen]: Anders Püschel, Lasse Wilhelmson
Presentation av utländska gäster: Snorre Lindquist
Sammanställning av paneldiskussion: Anders Püschel
Översättningar från engelska: Kristoffer Larsson, Anders Püschel, Carl-Magnus Wendt …   [...mer...]