Högerspalt, Palestina, etc

Print Friendly

Bevingade ord om angreppskrig.  [... mer ...]

Om tvåstatslösningen, viktiga internationella uttalanden.  [... mer ...]

Om den judiska staten och begreppet folkmord.   [... mer ...]

Viktiga fakta om Israel som få känner till,
från mina rekommenderade böcker.   [... mer ...]

Om FN-resolution 194.   [... mer ...]
 
 

Lista på litteratur jag rekommenderar
 

Israel Shahak, ”Judisk historia, judisk religion”

Sionismkritikens klassiker. ”Om vi inte inser den verkliga frågeställningen – som är den sionistiska rörelsens och staten Israels rasistiska karaktär och denna rasisms rötter i den judiska religiösa lagen (Halacha) – kommer vi inte kunna inse vilken verklighet vi lever i. Och om vi inte förstår den kan vi inte förändra den.” – citat Israel Shahak; israelisk jude, upplevde koncentrationlägren som barn, professor i organisk kemi, framstående lärd humanist och människorättskämpe.

 

Gilad Atzmon, ”The Wandering Who?”

Världsberömd jazzmusiker, även författare och filosof. Känner från sin uppväxt den israelisk-sionistiska elitens sätt att tänka. Har fortsatt i Shahaks fotspår och analyserar i boken speciellt vad han kallar ”the jewish mindset”, hindret för judisk befrielse från identifieringen vid den judiska staten.

 

Shlomo Sand, ”Skapandet av det Judiska Folket”

Professor i historia vid universitetet i Tel Aviv. Hans epokgörande djupdykning i judarnas historia slår hål på myten om judarna som ett folk med som det påstås historisk och genetisk ursprungsrätt till landet Palestina. Judarna fördrevs inte med våld från Palestina. En stor del av de östeuropieiska judarna som nu politiskt dominerar Israel härstammar från khazarerna, som bodde i området mellan Kiev och Svarta havet och lät sig omvändas till judendomen kring 700-800-talet; således centralasiatiskt ursprung. De sefardiska judarna är i huvudsak ättlingar till omvända araber, berber eller konvertiter i de hellenistiska och romerska rikena. Judarna under denna tid var varken vandrande, fördrivna eller krossade; de skapade mäktiga judiska riken i imperiernas kransområden. ”Den vandrande juden” är en myt med kristet ursprung. Sand påvisar att många historiker tigare varit inne på hans spår, men att deras rön har förträngts och ”glömts bort” – de passade inte in i sionisternas agenda.

 

Ilan Pappe: “Den etniska rensningen av Palestina”

Israels skarpaste, modigaste och mest principfasta historiker” – citat den brittiske journalisten John Pilger. Boken, som bygger på omfattande forskning i israeliska arkiv, avslöjar hur fördrivningen av palestinerna gick till i alla sina avskyvärda detaljer, och att fördrivningen var iskallt planerad i förväg. Myten att palestinierna gav sig iväg för att lämna fältet fritt för invaderande arabiska arméer vederlägges effektivt. Redan en klassiker.

 

Susan Nathan: ”Ett annat Israel”

Judisk-israelisk journalist, boende i en palestinsk by i Israel, ger en initierad och faktaspäckad bild av hur palestinier med israeliskt medborgarskap hårt diskrimineras i en rasism med judiska förtecken och besvarar frågan varför de är så tysta och osynliga. Hon levererar en uppgörelse med Israels vänstersionister och fredsrörelser som hon betecknar som hycklare som undviker kärnfrågan, flyktingarnas rätt att återvända.

 

David Hearst: ”Geväret och olivkvisten”

The Guardians Mellanösternrapportör 1963-97. Hans bok är den bästa och utförligaste som skrivits på engelska om palestinakonflikten, och är nu översatt till svenska. Den utmärker sig genom att lika utförligt redogöra för hur palestinierna upplevt denna konflikt som judarna allt sedan 1800-talets slut. Den visar att det i huvudsak varit den sionistiska sidan som varit den aggressiva parten och att det är den som burit huvudansvaret för det våld som ägt rum sedan dess.

 

Mazin B. Qumsieyeh: “Sharing the Land of Canaan”

Ger en palestinsk syn på konflikten. Av särskild vikt är hans grundliga analys av de palestinska flyktingarnas rättigheter sett ur folkrättens perspektiv, och han visar också på hur de kan förverkligas i praktiken och bilda grunden för en försoning. Mazin B. Qumsieyeh är exilpalestinier och naturvetenskaplig forskare på Yale University.

 

Israel Shamir: ”Blommor i Galileén”

Israelisk journalist med rötter i Ryssland. En mycket kättersk dissident i dagens Israel. Utgående från sina livserfarenheter ger han en svidande kritik av dagens Israel och försvarar med poetisk känslighet ett liv för judarna i demokratisk sämja med palestinierna som jämlikar. En sann humanist, dock mycket smutskastad, även i Sverige.

 

Dessa böcker kan vara svåra att få tag på i svenska bibliotek, men de flesta går att rekvirera genom Amazon eller Bokia. Israel Shahaks bok i svensk översättning kan man beställa från Foinix förlag, Box 92085,541 02 Skövde 2. Den engelskspråkiga versionen ”Jewish Religion, The Weight of Three Thousend Years” går annars att revirera på Amazon.