Rekommenderad Litteratur

Print Friendly

Åsa Linderborg & Erik Wijk, Det är rätt att göra Motstånd. (Karneval förlag, Stockholm 2006)

Tore Zetterholm, En bok om Irak. (Wiken, 1991)

Jurgen Todenhöfer, Why do you kill? The untold Story of the Iraqi Resistence. (The Disinformation Company, 2009)

Mikael von Knorring, Operation ökenolja, historien bakom USA:s krig i Irak. (Nixon förlag,2003)

George Galloway, Herr Galloway åker till Washington. (Karneval förlag, 2006)

James Petras, The Power of Israel in the United States. (Clarity Press/Fernwood Books, 2007)

Mattias Gardell, Bin Laden i våra hjärtan, globaliseringen och framväxten av politisk islam. (Leopard förlag, tockholm 2006)

Joshua Key/Lawrens Hill, En dessertörs bekännelse. (Albert Bonniers Förlag, 2007)

Jeremy Scahill. Blackwater. (Norstedts förlag, 2008)