Presentation av AMSI

Av Snorre Lindquist.
2010-04-28 i Sv: Muslimska Lärde - AMSI

Print Friendly

De Muslimska lärdes förbund i Irak
(The Association of muslim Scholars in Iraq, AMSI)

 

Muslimska lärdes förbund (The Association of Muslim Scholars, AMSI) bildades 14 april 2003, en knapp månad efter att USA inlett angreppskriget.  Det fanns ett behov av att skapa en organisation för att förena irakierna i deras strävan att befria sitt hemland.

Muslimska lärdes förbund har, såsom namnet antyder, en religiös utgångspunkt.  Det är inget unikt.  Alla organisationer som gör motstånd mot ockupationen av Irak, inklusive de som har rötter i det sekulära och tidigare styrande Baathpartiet, använder ett religiöst språkbruk.  Islam är något som irakierna identifierar sig med och blir ett verktyg för mobiliseringen.

AMSI:s målsättning är som följer:

  • Att befria Irak med alla till buds stående medel, stå emot de krafter som vill slita landet bort från sin historiska och kulturella identitet samt säkerställa Iraks enhet och oberoende som en del av den arabiska nationen och den stora muslimska nationen.
  • Att stärka brödraskapet, solidariteten, förståelsen och toleransen hos det irakiska folket, med dess olika religiösa och etniska tillhörigheter, och undanröja allt som splittrar enheten.
  • Att uppmärksamma kvinnorna och ge dem alla möjligheter att spela en aktiv roll i utbyggnaden av ett islamiskt samhälle.
  • Att sörja för och försvara de mänskliga rättigheterna.

AMSI uppger att de har cirka 2000 aktiva medlemmar i arton lokalavdelningar i Irak.  Dess veckotidning har en upplaga på 10 000 ex.

Förbundet försvarar den väpnade befrielsekampen och vägrar delta i den ockupationsledda politiska processen, trots att Iraks premiärminister Nuri al-Maliki kontaktat AMSI och lockat med maktpositioner.  AMSI fördömmer den nya regimen och konstitutionen i Irak som illegitim.  På dess hemsida www.heyetnet.org/eng/ rapporteras dagligen om aktioner utförda av 1920 års brigader och andra motståndsgrupper, främst dem som ingår i Fronten för Jihad och Förändring.

AMSI tar bestämt avstånd från bombdåd mot civila irakier.  Förbundet bedriver humanitärt arbete med stöd åt föräldralösa barn och behövande familjer.  De ger särskild hjälp åt martyrers och fängslades familjer.

Den irakiska regeringen motarbetar AMSI och har tvingat dess generalsekreterare shejk Harith al-Dari att leva i exil i Amman, Jordanien.  Flera av deras medlemmar i Irak har fått sina hem stormade och gripits.

AMSI har nått respekt långt utanför Iraks gränser.  Dess företrädare har haft möten med Qatars emir, mauretaniens president, Algeriets utrikesminister, Rysslands ambassadör i jordanien och Arabförbundets ordförande.  Nyligen besöktes AMSI:s generalsekreterare av Internationella Röda korsetkommitténs president, Jacb Kjellenberger.

De viktigaste irakiska motståndsgrupperna (1920 års Revolutionsbrigader, Al-Rashedeen Army, The Muslims Army m.fl.) nominerade 1 juni 2009 generalsekreteraren i AMSI Sheikjh Harith Al-Dari till deras internationelle representant och språkrör med bemyndigandet att å deras vägnar föra internationella förhandlingar i politiska frågor av vikt.  Enligt uppgift från IRIS har, när detta skrevs 23 juli 2009, Al-Dari tagit på sig uppdraget.  Detta ger naturligtvis också en stor tyngd åt orden från AMSI`s talesman M. B. Al-Faidi.

Comments are closed.