Om Irak

Kommer Irak att befrias nu? – Intervju med Dr. Al-Faidhy (AMSI), 29 april 2014

Av Snorre Lindquist
2014-07-17 i Sv: Muslimska Lärde - AMSI, Sv: Om Irak

Print Friendly

Dr. Muhammed Bashir Al-Faidhy, talesman för  the Association of Muslim Scholars in Iraq (AMSI).

Intervjuare: Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson, vilka nyligen blev intervjuade av ArabNyheter om situationen i Irak.

De åkte till Amman i Jordanien och träffade Dr. Muhammed Bashir Al-Faidhy. Mats Gabrielsson, en svensk dokumentärfilmare, deltog också. Intervjun tolkades mellan arabiska och engelska av fru Al-Haidari från AMSI.  [...mer...]

Israel – Iraks tredje ockupationsmakt

Av Snorre Lindquist.
2013-05-12 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Snorre Lindquist

Trots avsaknaden av reguljära trupper agerar Israel på sätt och vis som en tredje ockupationsmakt i Irak vid sidan av USA och den andra ockupationsmakten, Iran.  Artikeln tar bl.a. upp sionismens makt över amerikansk krigspolitik och dess makt över tänkandet i västvärlden.  Även Israels roll i händelsen 9 september 2001 som utlöste anfallet på Irak berörs.  [...mer...]

Konsekvenserna av 7-års krig och ockupation i Irak

Av Ikraam Center för mänskliga rättigheter.
2011-11-28 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Ikraam Center för mänskliga rättigheter ger oss en sammanfattning i siffror som beskriver ett i grunden förstört land.  Utdrag i översättning ur broschyren “Iraq after Seven Years of Occupation, Facts and Figures, Issue 2010″.  Ikraam2006@yahoo.com  [...mer...]

Irakier demonstrerar – kräver äkta demokrati

Av David Bacon.
2011-03-25 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av David Bacon

Denna artikel visar de irakiska fackföreningarnas roll i det folkliga motståndet mot ockupationsmakten, och de förfärliga villkor folket lever under.  Det bör tilläggas fackföreningarna ändå är svaga i Irak på grund av arbetslösheten, och de är inte heller de enda som ordnar demonstrationer.

Översättning från engelskan av Snorre Lindquist  från originalet på
http://www.uruknet.de/colonna-centrale-pagina.php?p=76197&colonna=m
  [...mer...]

Israels politiska elit jublar över läget i Irak

Från “Jouhaina News” i Londontidningen Al-Quds Al-Arabi 20 november 2009.
2010-11-11 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Den 4:de september 2008 föreläste den fd. israeliska ministern Avi Dichter vid Forskningscentrum inom den israeliska nationella säkerhetstjänsten.  Han framförde synpunkter på Israels roll i Irak som i sin kontext speglar den israeliska politiska elitens åsikter.  “Vi förstörde Irak — vi uppnådde mer än vi förväntade oss och planerat — oljan i norra  Irak kommer flyta in i Israel!”  Detta betyder att Irak splittrats militärt som ett enat land, vilket gjort det svårt för landet att överleva strategiskt menade han.  [...mer...]

Al-Faydi: Iran är inblandat i brott

Uttalande av Dr. Muhammad Bashar al Faidi, The Association of Muslim scholars of Iraq (AMSI), 29 oktober 2010.
2010-10-29 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Originalets titel: “Faydi: Iran is involved i crimes”.  AMSI 29 0ct. 2010
http://www.heyetnet.org/eng/amsinews/5668-faydi-iran-is-involved-in-crimes.html
  [...mer...]

Självmordstaktiken orsakas av USA:s ockupationer…

Av Glenn Greewald, Salon.com.
2010-10-12 i Sv: Om Irak

Print Friendly

…inte av islamisk kultur eller kalifatdrömmar.  När trupperna ger sig av försvinner också självmordsbombarna.  Forskning på hög nivå, delvis bekostad av Pentagon bekräftar sensationellt nog vad vi redan förstått.  Artikel av Glenn Greewald.  [...mer...]

Vad hände i det kurdiska Halabja?

Av prof. Mohammad Al-Obaidi. Översättning: Snorre Lindquist.
2010-03-19 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av prof. Mohammad Al-Obaidi. Översättning: Snorre Lindquist

Professor Mohammed Al- Obaidi är språkrör för The People’s Struggle Movement (Al-Kifah al-Shabi) i Irak och verkar som professor i Storbritannien.  Han föddes och undervisade i stadsdelen al-Adhamiyah i Baghdad.  Han skriver en bok om Halabja.

Sanningen om det som hände i Halabja har alltid hållits dold för allmänheten, och många som visste exakt vad som hände i denna kurdiska stad under senare hälften av mars 1998 bestred det som kom fram i västmedia.  …   [...mer...]

Iraks flagga

Av Snorre Lindquist.
2010-03-19 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Flaggan som symboliserar den legitima, suveräna och oberoende staten Irak, som motståndet kämpar för, har färgerna rött, vitt och svart med tre gröna stjärnor och texten Allahu Akbar (Gud är stor) i grön arabisk skrift.

Färgerna rött, vitt, svart och grönt uppträdde första gången på den flagga som tillkom under den arabiska revolten mot det osmanska riket vid det första världskriget.  Färgerna står för panarabism och arabisk patriotism. Inspirerade av denna irakiernas kamp har de flesta arabiska länder numera dessa fyra färger i sin flagga. …   [...mer...]

Intervju med Donny George, Iraks landsflyktige riksantikvarie

Intervjun är gjord av Eftikhar Hashem Al-Husseini. Översättning från engelska: Snorre Lindquist.
2010-03-03 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Intervjun är gjord av Eftikhar Hashem Al-Husseini.
Översättning från engelska: Snorre Lindquist

Donny George är irakier.  Det märkligt engelskklingande namnet förklaras antagligen av att han är kristen.  Han kommer från den i texten nämnda Al-Anbarprovinsen, nära Falluja.  Han lever nu i landsflykt, men presenterar sig som ordförande i Iraqi State Board of Antiquities and Heritage (ISBAH).  En svensk motsvarighet till titeln skulle väl vara “Iraks riksantikvarie”.  Han har själv arbetat med forskning och undervisning för ISBAH.  Han har också suttit i styrelsen för Iraks Nationalmuseum.  [...mer...]

Den Irakiska oljegåtan

Av Michael Schwartz, professor i sociologi vid Stony Brook State University, 3 februari 2010.
2010-02-03 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Michael Schwartz, 3 februari 2010.
Originalartikel på engelska: “The Iraqi Oil Conundrum”, TomDispatch.com

De amerikanska olje-ambitionerna i Irak har förvandlats till ett stort fiasko förklarar Michael Schwartz, de heta drömmarna har inte uppfyllts.  Särskilt intressant i denna artikel är att författaren framhåller det folkliga motståndets stora betydelse för nederlaget.  Ockupationen kunde inte betalas med oljepengar som tänkt var, kontrollen över oljan kunde inte erövras, och uthyrningen av oljekällorna till internationella bolag hotas nu av samma fiasko. …   [...mer...]

Dr. Mohammad Bashir Al-Faidhi, anförande

Talesman för Muslimska Lärde - AMSI (The Association of Muslim scholars in Iraq).
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Dr. M.b. Al-Faidhi är talesman för The Association of Muslim scholars of Iraq (AMSI).  Översättning: Anders Puschel.

I Guds, den nåderikes, den barmhärtiges namn

Ockupationen av Irak och dess betydelse.

Den 19 mars år 2003 inledde USA:s regering under ledning av sin president George W. Bush sitt orättfärdiga krig mot Irak utan Förenta Nationernas godkännande.  Därmed kränkte USA folkrätten och alla befintliga regler för krigföring som nämns och tas upp i Haagkonventionerna.

Kriget mot Irak var orättfärdigt i varje betydelse av det ordet.  Det var folkrättsligt illegitimt, genom att USA-koalitionen angrep utan stöd av det internationella samfundets vilja. …   [...mer...]

Mohammad Hassan Khaluf, anförande

Borgmästare i Fallujah under ockupationens första skede.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Mohammad Hassan Khaluf var borgmästare i Falluja under ockupationens första skede.  Här är hans personliga vittnesmål.

Översättning:  Sayed Jalabi.

Sex tunga år har gått sedan ockupationen inleddes.  Det som händer i Irak just nu går inte att beskriva. Särskilt i denna tid då förnuftet sägs ha mognat och dumheter lagts åt sidan.  En stormakt som påstår sig agera för demokrati och mänskliga rättigheter invaderar ett annat land, med lögner som motiv.

För att nå sina mål, har denna stormakt lagt beslag på Iraks alla civila, militära och säkerhetsmässiga institutioner.  Plundring av Iraks kulturarv har tillåtits ske mitt på ljusa dagen.  Inga ministerier, universitet, skolor, eller ens sjukhus har gått säkra. …   [...mer...]

General Saifaldin Al-Okidis anförande

En general i det gamla Iraks flygvapen.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Saifaldin Al-Okidi var general i gamla Iraks armé och försvarade sitt land mot ockupationsmakten tills han tillfångatogs och sattes i fångläger, från vilket han nyligen släpptes.
Översättning:  Eftikhar Hashem Al-Husseiny och Kerstin Summelius.

På fredagen den tjugotredje maj 2003 undertecknade jag CPA-order nr. 2 “Upplösning av enheter”.  Dessa inkluderade försvarsministeriet, alla till detta relaterade nationella säkerhetsministerier inklusive Republikanska Gardet samt Särskilda Republikanska Gardet och Baath Partiets milis, den så kallade “Fedayeen Saddam” eller Saddams Martyrer.  Ordern friställde alla anställda i den tidigare militären med noteringen att de skulle avlönas, och den tillkännagav att koalitionen planerade att skapa en ny irakisk armé “som ett första steg mot skapande av ett nationellt självförsvar i ett fritt Irak”.  Under en civil kontroll kommer den nya armén att vara “professionell , opolitisk, militärt effektiv och representera alla irakier.  [...mer...]

Raad Nassir Al-Adhami, anförande

Politiker och ledare för gruppen Loyalty to Iraq.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Raad Nassir Adhamiär politiker och ledare för gruppen”Loyalty to Iraq” som bildades för parlamentsvalen 2005, men som drog sig tillbaka med skälet att amerikanerna var emot ett riktigt och rättvist val.

I början propagerade ockupationsmakten för den politiska processen med vackra demokratiska slagord.  En del irakier trodde på detta, andra var mer avvaktande tills bilden hade klarnat.  Men irakiernas förhoppningar var stora om att alla dessa löften skulle infrias.

Den 17 maj 2003 bildade vi partiet “Iraks söner”.  Vi trodde då att en demokratisering av Irak skulle bli verklighet.  Från början hade vi 32 000 registrerade aktiva medlemmar och ännu fler stod på väntelista.  Antalet hade snabbt kunnat tiodubblats under de första sex månaderna.  Medlemmarna kom från alla regioner i Irak, från Basra i söder till Mosul i norr.

När vi ansökte om att få partiet registrerat hos myndigheterna blev vi avvisade. …   [...mer...]

Utfrågningen på seminariet

Referat av Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Utfrågningen av Dr. M. B. Al-Faidhi och hans tre irakiska följeslagare på seminariet “-vad väntar Irak?” ABF/Stockholm 25 april 2009.

Frågor och svar översattes direkt av Eftikhar Hashem Al-Husseiny.  Referatet är skrivet av Snorre Lindquist och baseras på anteckningar och en ljudinspelning av utfrågningen.  Frågor och svar som inte gick att klart uppfatta eller spela in är uteslutna.  Av denna anledning är inte heller presskonferensen dokumenterad.
  [...mer...]

Utfrågning av Dr. M. B. Al-Faidhi på Hotell Welcome i Stockholm 24 april 2009

Utfrågare: Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Utfrågare:  Snorre Lindquist.  Tolk:  Eftikhar Hashem Al-Husseiny.

Finns det tecken som tyder på ökat motstånd bland shiiter?  T. ex. nya shia-dominerade motståndsfraktioner?

Svar:  Nya mer renodlade shiitiska motståndsfraktioner är väldigt sällsynta men de finns.

En glädjande nyhet finns att rapportera:  En ny motståndsorganisation har bildats med målsättningen att bilda stommen till det kommande fria Iraks armé.  Den heter The General Command of the Armed Forces – The Iraqi Army och har redan vunnit respekt.  Den vänder sig till alla irakier och har ingen speciell politisk eller religiös inriktning utan vill samla alla motståndskämpar av varierande religiösa trosriktningar, politiska linjer och etniska grupper i en enda motståndsrörelse.  Många militärer från Iraks gamla armé ingår i den och i dess ledning sitter höga befälhavare från samma armé.  Nyblivna shiitiska motståndsmän dras till den.  Amsi ger den sitt stöd och hoppas att den skall dra till sig alla andra fronter under samma paraply.  Då får organisationen den kraft som krävs för att utplåna alla miliser, säkerhetsstyrkor och lydregimens armé, något som enskilda fronter och fraktioner inte mäktar med.  I sitt begynnelseläge är den inte militärt lika slagkraftig som de bästa av fraktionerna, där Al-Rashedeen-armén ligger i topp.

  [...mer...]

Motståndskampen enligt irakierna själva

Referat från IRIS-seminariet av Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Ett referat från IRIS-seminariet, ABF 25 April 2009
Artikeln har publicerats i Tidningen Kulturen, på www.uruknet.info och på AMSI’s hemsida www.heytnet.org

Av Snorre Lindquist

Få utomstående har insyn i irakiernas kamp mot den väldige Goliat.  Men framgången i denna nu sexåriga frihetskamp och den i Afghanistan ger nytt hopp åt andra folk i världen som reser sig mot USA:s krav på världsherravälde.  Därav denna genomträngande tystnad i en global massmediavärld som så uppenbart styrs av samma intressen som driver krigen.  Världsopinionen skall hållas ovetande och fokusera på annat. …   [...mer...]

Nära förestående destruktion av den amerikanska ekonomin

Av Paul Craig Roberts.
2008-11-28 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Paul Craig Roberts, 28 nov. 2008.

Paul Craig Roberts är amerikansk nationalekonom och prisbelönad journalist.  Han var vice finansminister under R.Reagan, och kallar sig sann konservativ.  Numera är han en hård kritiker av Bush och utfrusen ur etablisemanget.

Få ville när artikeln skrevs se den utveckling av USA:s dollarimperium som nu är uppenbar för alla, Paul Craig Roberts var en av dem.  När detta skrivs i juli 2009 har vi i stort fått en bekräftelse på artikelns profetior.  Dess värde ligger i det pedagogiska upplägget samt den tydliga kopplingen till USA:s krigspolitik, som inte är populär i massmedia och bland mainstream-politiker.
Översättning:  Snorre Lindquist
  [...mer...]

Israel-lobbyn och kriget i Irak

Av Mazin Qumsiyeh, 2008-11-08. Översättning: Snorre Lindquist.
2008-11-08 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Mazin Qumsiyeh, 2008-11-08.

Mazin Qumsiyeh är en amerikansk-palestinsk intellektuell med ett brett spektrum av erfarenheter: professor med zoologi och genetik som specialitet, har undervisat i amerikanska universitet som Duke och Yale, känd debattör, framstående politisk aktivist och folkbildare med folkrätt som främsta ämne.  Kanske han kan ses som en våra dagars Edward Said, om man så vill.  [...mer...]

Det ockuperade Irak har det största antalet fängelser i världen

Utdrag ur en intervju genom AMSI med Yasiri Sahar, irakisk jurist och representant för Federation of Prisoners and Political Prisoners. Översättning: Snorre Lindquist.
2008-05-07 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Utdrag ur en intervju genom AMSI med Yasiri Sahar, irakisk jurist och representant för Federation of Prisoners and Political Prisoners.  Publicerat av uruknet 7 maj 2008.  Översättning:  Snorre Lindquist.

Intervj:  Hur många irakier har suttit i fängelse under den amerikanska ockupationen enligt dig?

Yassiri:  Enligt rapporter från utländska organisationer och USA-pressen har antalet arresterade nått upp till 400 000 av vilka 6500 är barn och 10 000 kvinnor. …   [...mer...]

Miliser och dödsskvadroner: ockupationens strategi för att dela Irak

Av Eman A. Khammas. Översättning: Snorre Lindquist.
2008-03-18 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Eman A. Khammas

Eman A. Khammas är en irakisk författarinna, journalist och översättare.  Under en period förestod hon the Occupation Watch Center i Bagdad.  Hon har skrivit och filmat från krigsdrabbade områden runt om i Irak.  Hon har dokumenterat vittenesmål från människorna på platsen och bland annat gjort filmen “Kvinnornas historia”.  Fram till 2006 bodde hon i Bagdad men hotades till livet för sina aktiviteter och flydde till Spanien.  Originalartikel på engelska, se:  artikeln på uruknet.info

Översättning:  Snorre Lindquist

  [...mer...]

Kriget kostar och kostar och kostar

Av prof. Joseph E. Stiglitz. Översättning: Snorre Lindquist.
2008-03-15 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av prof. Joseph E. Stiglitz

Den amerikanske nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz kom i mars 2008 ut med en bok om de ekonomiska omkostnaderna för Bush-regeringens olagliga krig i Irak och Afghanistan, där Irak står för merkostnaden.  I nedanstående artikel ger han en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i “The Three Trillion Dollar War”.  Han betecknar själv sina värderingar som försiktiga.  Det gäller också för Iraks omkostnader.  Översättning:  Snorre Lindquist  [...mer...]

Myten om det sekteristiska kriget i Irak

Av Dahr Jamail, 4 jan. 2008.
2008-01-04 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Dahr Jamail, 4 jan. 2008

Dahr Jamail, som tillbringade åtta månader i Irak som oberoende journalist är författare till “Beyond the Green Zone: Dispatches from an unimbedded journalist in Occupied Iraq). http://www.dahrjamail.com .

Originalets titel: The myth of sectarianism. Översättning av Snorre Lindquist.

Om USA lämnar Irak så kommer det sekteristiska våldet mellan Sunni och Shia bli värre. Detta är vad både Republikaner och demokrater vill få oss att tro. Detta är kärnan i den retorik som används för att rättfärdiga ockupationen av Irak. …   [...mer...]

Skövlingen av kulturarvet i Irak

Av Snorre Lindquist.
2007-11-08 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Snorre Lindquist 8 nov. 2007

Att krossa den nationella kunskapsbanken och identiteten och omskapa historiens vittnesbörd för att berättelsen skall passa segerherrarna är kolonialmakters beprövade sätt att göra ett folk svagt och lätt att behärska.  Efter andra världskriget har det försökts av Israel mot palestinierna, nu prövar USA på samma metod.  Irakierna är ett stort folk, väl medvetet om sitt stolta förflutna, så det gäller att gå grundligt tillväga. …   [...mer...]

Al-Rashideen-armén till amerikanerna

En intervju med ledaren för Al-Rashideen-armén "Adil Al-Zahawi". Översättning: Snorre Lindquist.
2007-10-02 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Al-Rashideen-armén till amerikanerna: lämna skenvärlden, vi kommer slåss mot era soldater till sista man.

Detta är en intervju med ledaren för Al-Rashideen-armén “Adil Al-Zahawi” (första gången som ledaren namnges), publicerad på Haq Agency 2 okt. 2007.  Originalets titel:  “Al-Rashideen Army to the Americans:  Don’t walk behind a mirage, we will fight you till the last man falls”.
Översättning: Snorre Lindquist
  [...mer...]

Ut ur skuggorna

Artikel i The Guardian av Seumas Milne 19 juli 2007. Översättning Snorre Lindquist.
2007-07-19 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Artikel i The Guardian av Seumas Milne 19 juli 2007.

Detta är den första artikeln i världspressen där några viktiga representanter för det väpnade motståndet får komma till tals.  Artikeln avspeglar situationen vid denna tidpunkt, när de första fronterna organiserats och diskussionen om AQM var som mest brännande.  Senare skedde förändringar i fronternas sammansättning, i AQM:s policy och i inställningen till AQM.

Originalartikeln finns på http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,2129544,00.html.  Översättning Snorre Lindquist.  [...mer...]

Upprorsmännen anpassar sig snabbare till USA:s försvarsåtgärder

Artikel ur Army Times juli 2007. Översättning: Snorre Lindquist.
2007-07-16 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Artikel ur Army Times (den amerikanska arméns tidskrift), juli 2007. www.armytimes.com/news/2007/07/gns_adapt_070716/

Övers: Snorre Lindquist

När kapten Patrick Murphy anlände till Irak i juni 2003 för att leda en stridsenhet i 82nd Airborne Division var han inte särskilt medveten om Improvised Explosive Devices (IED).

“Jag hade inte ens hört termen förrän jag kom dit” säger Murphy, som nu är kongressman för Demokraterna i Pensylvania.  När han lämnade Irak hade hans brigad förlorat 19 man, många beroende på IED-vapnen, och dessa var det första han tänkte på varje gång han tog ut sin enhet på uppdrag. …   [...mer...]

Det pågående motståndet mot utländsk ockupation: principer enligt folkrätten

Från hemsidan för Brusells Tribunals, Iraqi Voices of Resistance. Översättning: Snorre Lindquist.
2007-03-19 i Sv: Om Irak

Print Friendly

BRussels Tribunal

Från hemsidan för Brusells Tribunals, Iraqi Voices of Resistance, www.brussellstribunal.org.
Skrivet med Karen Parker JD, Advisory Committee of BRussells Tribunal som rådgivare.
Översättning: Snorre Lindquist.

Civila i ett ockuperat land har ingen plikt att visa lojalitet mot ockupationsmakten, detta oavsett de invaderande styrkornas motiv.  De enda förpliktelser de förra har hänför sig till deras status av att vara civila.  Civila skyddas av tillämpbara lagar om de mänskliga rättigheterna liksom av Fjärde genévekonventionen samt reglerna i Tilläggsprotokoll I.  En civil som tar till vapen mot ockupationsmakten förlorar sin rättighet som civil, men övertar rättigheterna och förpliktelserna för stridande styrkor (combatant forces).  Detta är situationen för den klassiska mass-resningen: genévekonventionen erkänner en status som “kombatanter” för personer som spontant tar till vapen när fienden närmar sig. …   [...mer...]

Shiamuslimerna är emot ockupationen

Intervju med Shejk Jawad al-Khalisi av Eftikhar Hashem Alhusainy.
2005-12-15 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Intervju med Shejk Jawad al-Khalisi.

Shejk al-Khalisi (SaK) är imam vid Al-Khatim-moskén i Bagdad och som sådan en framstående shia-muslimsk lärd man.  Han är också en viktig politisk ledare i egenskap av generalsekreterare för Iraqi national Congress, en allians av sekulära och religiösa organisationer som omfattar alla religiösa och etniska grupper i Irak.

Eftikhar Hashem Alhusainy (EHA) gjorde denna intervju med honom dagarna före valet i Irak 15 dec. 2005.  [...mer...]

Irak och krigets lagar

Av professor i juridik Francis A. Boyle 31 Oktober 2005. Översättning: Snorre Lindquist.
2005-10-31 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Av Francis A. Boyle 31 Oktober 2005.

Francis A. Boyle är professor i juridik vid University of Illinois.  Han är författare till Foundations of Word Order (Duke University Press, 1999) och The Criminality of Nuclear Deterrence (Clarity press, 2002).  I artikeln, som uppenbarligen är riktad till en amerikansk läsekrets, refererar han bland annat till den amerikanska arméns fältmanual som även av andra internationella folkrättsexperter anses vara en pålitlig tolkning av folkrättskonventionerna.  Det s. k. SOFA-avtalet i dec. 2008 förändrar inte USA:s status av ockupant, se tillägget till artikeln.  …   [...mer...]

En varning till bilförare

Översättning från arabiska till engelska: www.albasrah.net. Översättning från engelska: Snorre Lindquist.
2005-05-11 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Från Free Iraq, 11 maj 2005.  Översättning från arabiska till engelska av www.albasrah.net.
Översättning från engelska:  Snorre Lindquist.

För några dagar sedan konfiskerades körkortet för en irakisk chaufför på en amerikansk bemannad check-point.  Han uppmanades att anmäla sig vid ett amerikanskt militärläger nära Bagdads flygplats om han ville ha det tillbaka. …   [...mer...]

Provokatörstaten – står CIA bakom de irakiska “upprorsmännen”?

Av Frank Morales, utdrag ur "The Provocateur State - is the CIA behind the Iraqi 'Insurgents' - and Global Terrorism?". Översättning: Snorre Lindquist.
2005-05-10 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Utdrag ur “The Provocateur State – is the CIA behind the Iraqi ‘Insurgents’ – and Global Terrorism?” av Frank Morales. 
ww4report.com.  Översättning:  Snorre Lindquist.
  [...mer...]