3. Motståndsrörelsen vägrar finansiellt stöd och vapenhjälp utifrån

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

I stället litar man till egen kraft. Detta ger frihet till självständigt agerande. Alla slags patriotiska irakier ingår i motståndet oavsett deras partitillhörighet före invasionen och oavsett religion, etnicitet och yrke.


En del grupper fick i början vapen och resurser från depåer Saddam Hussein sett till att upprätta för ändamålet. Andra försåg sig med vapen direkt ur den Irakiska arméns förråd som invasionshären av någon märklig anledning lät stå obevakade (kanske man föreställde sig att detta skulle underlätta sekteristiska uppgörelser och skapa för ockupationen förmånligt kaos).

Den nuvarande taktiken utnyttjar självtillverkade bomber med fjärrutlösning som placeras dolt vid vägar; försåtminering för passerande militära fordonskolonner. De är mycket effektiva och utvecklas hela tiden i kapp med fiendens tekniska utveckling av motmedel. Även självtillverkade misiler används, som träffar militärens baser. Metoderna är mycket utstuderade och bygger på akademiskt utbildade irakiers kompetens och en välorganiserad infiltration i fiendens läger. Man köper också nytillverkade vapen som kommer från vasallregimens av USA rustade armé via vapenhandlare (USA-administationen klagar på stort svinn).

Comments are closed.