17. Staden Kirkuks befolkning har fördubblats på några år

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Staden Kirkuks befolkning har fördubblats på några år till 1.5 miljoner trots stora etniska rensningskampanjer mot araber och turkmener i staden. Orsak: 600 000 kurder har på den kurdiska provinsregeringens initiativ flyttats in och försetts med falska ID-kort inför den lokala folkomröstning som skall avgöra om staden skall höra till den kurdiska delen av Irak. Intill Kirkuk ligger några av världens rikaste oljefyndigheter.

[Artikeln planeras att kompletteras.]

Comments are closed.