21. De utlovade miljonerna för återuppbyggnad försvann i korruption

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

De utlovade miljonerna för återuppbyggnad försvann i korruption; den störste tjuven är USA’s vicepresident Cheney. Nu finns inte ens medicin, rent vatten och regelbunden el till de få knappt fungerande sjukhus som återstår. De få läkare som är kvar gör en heroisk insats. Det i stort sett enda som byggs är militära anläggningar, apartheidmurar, fängelser och i Bagdad

[Artikeln planeras att kompletteras.]

Comments are closed.