12. Irak före krigen var Mellanösterns stora välfärdsstat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak före krigen var Mellanösterns stora välfärdsstat, uppbyggd på något årtionde med inkomster från oljan som nationaliserades 1972.


När de sociala förhållande i Irak var som bäst vid 1980-talet var landet trots kriget mot Iran och därmed orsakad skuldsättning på god väg mot en social välfärdsstat för alla. Rikedomar hade strömmat in sedan 1972 från en nationaliserad oljeutvinning och kriget bekostades delvis av andra arabstater. Irak hade en välmående växande medelklass och i vissa avseenden en hög nivå på utbildning, vetenskap och kulturliv. Kvinnans ställning i samhället var överlägsen den övriga arabvärldens. Regimen var sekulär.

Anupama Rao Singh, Unicefs högste representant i Irak, sammanfattade läget i en intervju år 20001 sedan landet genomlidit Kuwaitkriget och sanktionstiden:

“Den förändring som skett på tio år är utan motstycke, enligt min erfarenhet. År 1989 var läskunnigheten 95% och 93% av befolkningen hade fri tillgång till modern hälsovård. Föräldrar bötfälldes om de inte skickade sina barn till skolan. Fenomenet med gatubarn eller barn som tiggde var okänt. Irak har nått en nivå där de indikatorer vi använder att mäta det generella välmåendet hos människor, inklusive barn, var bland de bästa i världen.”

— “Utbildningssystemet i Irak var år 1991 ett av de bästa i regionen, med över 100% total intagningsgrad för grundskolan och höga nivåer på läs- och skrivkunnighet både för män och kvinnor. Den högre undervisningen, speciellt på de vetenskapliga och teknologiska institutionerna låg på en internationell standard, bemannad med högkvalificerad personal. (UNESCO, faktablad, 28 mars 2003).”

Irak’s jordbruk hör till den historiska Mellanösterns “bördiga halvmåne”, ursprungskällan till vår civilisations jordbruk. Trots extrem ofruktbarhet på grund av låg nederbörd och salthaltig jordmån har Irak ännu in i vår tid tack vare bevattning från Tigris och Eufrats flodsystem haft ett jordbruk av världsklass som producerat mat av god kvalitet under generationer

Före invasionen var kriminaliteten i Irak relativt låg – frånsett Saddam-regimens egna brott mot de mänskliga rättigheterna.

Dessa ovanstående fakta är mindre bekanta för oss, där fokus legat på Saddam Hussein-regimens repressiva apparat och så uppenbart avskyvärda handlingar. Sviterna av kriget mot Iran, Gulfkriget och inte minst de fjorton årens hårda FN-sanktioner med straffbombningar utförda av USA och Storbritannien pressade ner landet i djupaste misär redan före invasionen..

 

1 Mikael von Knorring, boken “Operation Ökenolja” sid. 72, NIXON bokförlag.

Comments are closed.