1. Irak har en effektiv och hårt kämpande motståndsrörelse

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Den attackerar USA-koalitionens trupper och de irakiska kollaboratörerna, men inte vanliga civila irakier som utgör motståndets bas.

  [...mer...]

2. Motståndets grupper håller på att enas och samordnas politiskt

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Det civila samhället sympatiserar alltmer med motståndet i avsky för USA’s grymheter och girighet. De samarbetar inte med “AL-Qaida”.

  [...mer...]

3. Motståndsrörelsen vägrar finansiellt stöd och vapenhjälp utifrån

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

I stället litar man till egen kraft. Detta ger frihet till självständigt agerande. Alla slags patriotiska irakier ingår i motståndet oavsett deras partitillhörighet före invasionen och oavsett religion, etnicitet och yrke.

  [...mer...]

4. Det är detta motstånd som får USA:s väldiga krigsapparat att misslyckas

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

och till stor del får USA:s statsskuld att styra mot dollarimperiets fall.

  [...mer...]

5. Motståndskampen är legitim

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Inget i folkrätten hindrar medborgarna i en stat att ta upp kampen mot en ockupationsmakt med våld. Medlen har de rätt att välja själva.

  [...mer...]

6. Iraks nuvarande regim är varken suverän, oberoende eller demokratisk

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Iraks nuvarande regim är varken suverän, oberoende eller demokratisk enligt folkrättens regler. Den är en regelrätt quislingregim styrd av USA och åstadkommen med riggade val och FN:s säkerhetsråds flagranta brott mot folkrättens regler. Endast motståndsrörelsen representerar Iraks suveränitet

  [...mer...]

7. Irak är följaktligen fortfarande enligt folkrättens regler ockuperat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak är följaktligen fortfarande enligt folkrättens regler ockuperat. FN-stadgans portalartikel 2 kördes över av ett USA-manipulerat säkerhetsråd som därmed förrådde FN:s syften.

  [...mer...]

8. USA har försökt skapa ett sekteristiskt hat redan från ockupationens början

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

USA har försökt skapa ett sekteristiskt hat redan från ockupationens början med en illegal tvångslag innebärande en tidigare förbjuden partiuppdelning efter religiösa och etniska principer. USA:s militär beskyddar aktivt milisernas etniska/religiösa rensningar.

  [...mer...]

9. Bakom de flesta mystiska bombdåden mot folksamlingar och heliga moskéer

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Bakom de flesta mystiska bombdåden mot folksamlingar och heliga moskéer står quislinregimens partimiliser och USA:s/Israels/Irans säkerhetstjänster. Al-Qaida ges skulden. Detta vet irakierna om; vittnesmålen är många. Syftet är att sätta likhetstecken mellan Al-Qaida och motståndet, och att sprida så hat mellan shiiter, sunniter och kurder med etnisk/sekteristisk separering som följd.

  [...mer...]

10. En majoritet av irakierna vill att USA lämnar Irak och att landet skall vara enat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

En majoritet av irakierna vill att USA lämnar Irak och att landet skall vara enat. De motsätter sig den tredelning av landet för shiiter, sunniter och kurder som arrangerats av USA. Det etniska och sekteristiska hatet är en mediamyt, detta hat finns i miliserna och dödsskvadronerna, inte hos vanliga irakier.

  [...mer...]

11. Före ockupationen levde shiiter, sunniter och kurder blandade och i tolerans

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Före ockupationen levde shiiter, sunniter och kurder blandade och i tolerans med varandra, ingifta i varandras släkter utan större problem- ungefär som protestanter och katoliker i dagens Tyskland.

  [...mer...]

12. Irak före krigen var Mellanösterns stora välfärdsstat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak före krigen var Mellanösterns stora välfärdsstat, uppbyggd på något årtionde med inkomster från oljan som nationaliserades 1972.

  [...mer...]

13. 1,7 milj. irakier dog åren 1991 – 2003 före invasionen

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

1,7 milj. irakier dog åren 1991 – 2003 före invasionen till följd av USA/Storbritanniens folkrättsstridiga massbombningar och de USA-initierade FN-sanktionerna mot ett i princip värnlöst land. Redan 1991 var Irak “ett land som bombats tillbaka till ett förindustriellt stadium”.

  [...mer...]

14. Mellan 1.0 och 1.2 miljoner irakier beräknas ha dött till följd av ockupationen

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Mellan 1.0 och 1.2 miljoner irakier beräknas ha dött till följd av ockupationen. Kriget har gjort att mer än hälften av irrakierna antingen dödats, fördrivits från sina hem, gjorts till änkor (kvinnor) eller föräldralösa (barn) eller gjort dem till handikapade, sjuka och arbetsoförmögna.

  [...mer...]

15. Iran fyller de “shiitiska” partimiliserna med sina egna mest primitivt hatiska element

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Iran fyller de “shiitiska” partimiliserna med sina egna mest primitivt hatiska element i tusental. Miliserna är länkade till inrikesministeriet och härjar i hela Irak med stöd av ockupationsmakternas soldater, offren är alla som inte tillhör deras egen sekt. Målet, att stycka upp Irak och göra folket svagt och kuvat, delar USA med Israel och Iran fast syftena med detta skiljer sig åt.

  [...mer...]

16. De irakiska kurdernas stora problem förutom ockupationsmakten

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

De irakiska kurdernas stora problem förutom ockupationsmakten är klanerna Barzani och Talabani som samarbetar med USA för att bli rika på oljan. De hetsar mot Iraks araber och turkmener för att inbilla kurderna att etniska rensningar leder till en självständig kurdisk stat i lycklig fred med sina grannar. Israels Mossad, specialisten på etnisk rensning och lönnmord tränar deras peshmerga-milis.

  [...mer...]

17. Staden Kirkuks befolkning har fördubblats på några år

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Staden Kirkuks befolkning har fördubblats på några år till 1.5 miljoner trots stora etniska rensningskampanjer mot araber och turkmener i staden. Orsak: 600 000 kurder har på den kurdiska provinsregeringens initiativ flyttats in och försetts med falska ID-kort inför den lokala folkomröstning som skall avgöra om staden skall höra till den kurdiska delen av Irak. Intill Kirkuk ligger några av världens rikaste oljefyndigheter.

  [...mer...]

18. Iraks nya “folkvalda” konstitution är illegitim enligt 1907 års Haagkonvention

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Iraks nya “folkvalda” konstitution är illegitim enligt 1907 års Haagkonvention och skapad av USA för att förvandla Irak till en tredelad kolonial mönsterstat med folkgrupperna i ständig inbördes fejd. “Konstitutionen” tillåter permanenta amerikanska militärbaser och öppnar för en total utländsk utplundring av världens kanske största oljereserver. USA-koalitionens soldater och utlänningar i Irak ges immunitet om de bryter mot irakisk lag.

  [...mer...]

19. Iraks akademiska och intellektuella elit mördas

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Iraks akademiska och intellektuella elit, som besitter de kunskaper som en kulturell och vetenskaplig återuppbyggnad kräver, mördas i hundratal i organiserade mordkampanjer organiserade av Mossad och Irans säkerhetstjänster.

  [...mer...]

20. De flesta sjukhusen och skolorna och minst 8 mellanstora och stora städer är sönderbombade av USA

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

De flesta sjukhusen och skolorna och minst 8 mellanstora och stora städer är sönderbombade av USA i vad som sägs vara jakt på “terrorister” (läs motståndsmän).

  [...mer...]

21. De utlovade miljonerna för återuppbyggnad försvann i korruption

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

De utlovade miljonerna för återuppbyggnad försvann i korruption; den störste tjuven är USA’s vicepresident Cheney. Nu finns inte ens medicin, rent vatten och regelbunden el till de få knappt fungerande sjukhus som återstår. De få läkare som är kvar gör en heroisk insats. Det i stort sett enda som byggs är militära anläggningar, apartheidmurar, fängelser och i Bagdad

  [...mer...]

22. 70 000 irakier sitter i ockupationsmakternas och inrikesministeriets fängelser

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

70 000 irakier sitter i ockupationsmakternas och inrikesministeriets fängelser, att också mängder med kvinnor och barn är internerade. Kvinnor blir våldtagna framför sina anhöriga under filmning. De hotas med att filmen visas om de avslöjar vad som sker i fängelserna när de kommer ut.

  [...mer...]

23. Tortyr är rutin enligt en FN-rapport

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Tortyr är rutin enligt en FN-rapport, bl.a. borrar man i kropp och huvud medan medfångar inklusive kvinnor och barn tvingas titta på. Organen från dem som dör säljs till grannländer, mest Iran. Liken läggs ut för att skapa skräck i befolkningen.

  [...mer...]

24. Irak är nu till stora delar förgiftat av radioaktiv strålning

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Irak är nu till stora delar förgiftat av radioaktiv strålning. Kringvirvlande radioaktivt damm som skapats av ammunition med “utarmat” uran fastnar i luftvägarna vid inandning och beräknas skörda fler dödsoffer än Hiroshima- och Nagasakibomberna. Offren är speciellt barn. Den långsamma halveringstiden gör att strålningen kvarstår i tusentals år.

  [...mer...]

25. USA:s arméstab lät Iraks Nationalmuséum stå oskyddat i tre dagar efter Bagdads erövring

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

USA:s arméstab lät Iraks Nationalmuséum stå oskyddat i tre dagar efter Bagdads erövring, varvid oersättliga skatter och föremål från mänsklighetens första stadskulturer försvann genom i förväg expertplanerade räder. Mesopotamiens monument och de rika arkeologiska platserna från väldens första stadskulturer står nu obevakade. Plundringar, ofta med grävskopa pågår kontinuerligt.

  [...mer...]

26. Det var Iran, inte Irak som orsakade det fruktansvärda giftgas-angreppet i Irak/Iran-kriget

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Det var Iran, inte Irak som orsakade det fruktansvärda giftgas-angreppet i Irak/Iran-kriget mot den kurdiska staden Halabja år 1988. Israels Mossad låg bakom desinformationskampanjen i syfte att skapa opinion för USA-invasionen i Irak. CIA förnekar numera i en studie att Saddam kan ha varit i besittning av dödsgasen, …   [...mer...]

27. Städer och samhällen i Irak förvandlas alltmer till instängda getton

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Städer och samhällen i Irak förvandlas alltmer till instängda getton. Detta är det avsedda resutatet av USA-arméns militära taktik mot motståndsrörelsen.

  [...mer...]

28. USA skulle ha avstått från att invadera Irak om inte dess Israel-lobby drivit på

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

USA skulle ha avstått från att invadera Irak om inte dess Israel-lobby drivit på med sin enorma men nedtystade maktställning i USA:s media och politiska system. Oljebolagen och USA:s toppmilitärer antingen teg, var oroade eller direkt varnande inför anfallet.

  [...mer...]