11. Före ockupationen levde shiiter, sunniter och kurder blandade och i tolerans

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Före ockupationen levde shiiter, sunniter och kurder blandade och i tolerans med varandra, ingifta i varandras släkter utan större problem- ungefär som protestanter och katoliker i dagens Tyskland.


Iraks klaner och stammar är sällan renodlat shia- eller sunni-muslimska. Att fråga en irakier om hans/hennes religiösa eller etniska tillhörighet är en oförsynt klumpighet. Irakier är vana att leva ett fredligt vardagsliv i etnisk och religiös tolerans. Stam- och klantillhörighet har alltid vägt tyngre för irakier än religiös sekt-tillhörighet. Den nuvarande situationen som är påtvingad av utländska krafter i onda avsikter, upplevs av vanliga irakier som en djupt kränkande abnormitet. Till följd av lydregimens plan för sekteristisk renodling av städer och stadsdelar tvingas nu 70% av äktenskapen att upplösas1. Nyordningen verkställes av miliserna.

Den sekulära Baath-regimen hade visserligen panarabiska ideal, men inget direkt behov av att odla motsättningar inom grupper i landet, tvärtom byggde den sin makt på en balansgång mellan de olika religiösa och etniska grupperingarna, man försökte tona ner religionens betydelse och eventuellt existerande skillnader i materiella förhållanden etniska grupper emellan och eftersträvade folkblandning. Under denna tid levde shiiter, sunniter och kurder blandade och i tolerans med varandra, ingifta i varandras släkter utan problem, ungefär som protestanter och katoliker i dagens Tyskland. De etniska och religiösa motsättningar som efter hand ändå uppstod är något som framskapats genom utländsk intervention och i krig (framför allt av Iran, USA och Israel).

 

1Källa: Muhammed Al-Khuzay, en av de kritiska politikerna i London i den fria arabiska kanalen Al-Mustakila.

Comments are closed.