10. En majoritet av irakierna vill att USA lämnar Irak och att landet skall vara enat

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

En majoritet av irakierna vill att USA lämnar Irak och att landet skall vara enat. De motsätter sig den tredelning av landet för shiiter, sunniter och kurder som arrangerats av USA. Det etniska och sekteristiska hatet är en mediamyt, detta hat finns i miliserna och dödsskvadronerna, inte hos vanliga irakier.


Ett flertal opinionsundersökningar har gjorts efter 2003 som bekräftar påståendet.

Den senaste gjordes i november 2007 på “fokuserade grupper” i Irak av flera fristående amerikanska opinionsinstitut på uppdrag av koalitionsstyrkorna (!) och ledde till slutsatsen att “irakier i allmänhet anser att det blir bättre om USA lämnar Irak”. De gemensamma rapporten i nov. 2008 förklarar att åsikterna skär rätt igenom sekteristiska linjer. Slutsatsen bekräftas av opinionsinstitutet 3D-systems som arbetar för internationella nyhetsmedia samt av en undersökning gjord av U.S State Department i sept. 2007.

Rapporten kommenteras i en artikel av Karen De Young i Washington Post 19 dec. 2007. Rapporten avslutas så här: “… kanske man kunde förvänta sig av svaren att en nationell försoning varken är förutsedd eller möjlig. I realiteten ger undersökningen mycket starka bevis på att det motsatta är sant.” En känsla av “… optimistisk möjlighet genomsyrade alla de fokuserade grupperna… och långt mer av det som är gemensamt än det som åtskiljer kan hittas hos dessa till synes olika grupper irakier”.

Om en unik fotbollsmatch, en händelse i verkligheten som övertygande bevisar tesen ovan berättar Dr.AlFaidhi:

Den 26 augusti förra året spelades en fotbollsmatch i Folkets Stadion i huvudstaden Bagdad mellan två irakiska klubbar, Zawra’a och Erbil. Den senare kommer från de kurdiska områdena i norra Irak.

För första gången under ockupationen kom 50 000 fortbollsfans till matchen. Här uppfattade amerikanerna sig som välgörare, eftersom det var de som svarade för säkerheten och gjorde det möjligt för alla dessa människor att komma dit, så de tågade in på planen, både meniga och officerare och började vinka till publiken.

Och det som då hände hade de aldrig räknat med, för på ett ögonblicks ingivelse, helt spontant och utan några förberedelser, började folkmassorna kasta skor, vattenflaskor och annat som de hade i händerna mot amerikanerna, och skrika ilskna slagord mot dem med hög röst. Det hela såg ut som en tsunami. Bland slagorden var: “Förbannade Amerika, förbannande Amerika”, “Ut Bush, ut”, “Vi irakier är bröder, sunni och shia tillsammans och vi kommer inte att sälja vårt land till amerikanerna”.

Händelsen är dokumenterad i en video: —–

Comments are closed.