5. Motståndskampen är legitim

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Inget i folkrätten hindrar medborgarna i en stat att ta upp kampen mot en ockupationsmakt med våld. Medlen har de rätt att välja själva.

En grundval i folkrätten är principen om folkens självbestämmande, fastslagen i FN-stadgans portalartikel 1). Denna förutsätter att folket i suveräna stater som ockuperats gör motstånd.

(Läs Brussels Tribunal: “Det pågående motståndet mot utländsk ockupation”)

Rätten finns också specifikt uttryckt för länder som Irak. FN:s Generalförsamlings resolution 3070 nov. 1973 som handlar om rätten till självbestämmande för koloniala länder och folk uttrycker ” — legitimiteten hos folkens kamp för befrielse och kolonial överhöghet och främmande underkuvande genom alla tillgängliga medel, inklusive väpnad kamp.”

Det följande stod att läsa i Civilförsvarsstyrelsens Broschyr “Om kriget kommer” som delades ut till svenska hushåll år 1961: “I ockuperade länder uppstod under andra världskriget motståndsrörelser. De ökade i styrka och betydelse ju hårdare ockupationsmakten for fram. Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver.”

Att Irak är ockuperat och att folkrättens regelverk således är tillämpligt kan den som tvivlar på dagens verklighet för irakierna få bekräftat i professor Francis A. Boyles artikel, se punkten 7 nedan.

Comments are closed.