2. Motståndets grupper håller på att enas och samordnas politiskt

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Det civila samhället sympatiserar alltmer med motståndet i avsky för USA’s grymheter och girighet. De samarbetar inte med “AL-Qaida”.


På frågan om motståndet enas svarar Dr. Al-Faidhi, AMSI: “–Men motståndsrörelserna har faktiskt enat sig och funnit att de grundläggande åsikterna är lika. De är ideologiskt enade, liksom taktiskt och strategiskt. Och när den dagen kommer då de kan framträda i TV kommer de att kunna säga att “det är vi som besegrat supermakten.” Även den stora massan shiiter, som hittills hållits tillbaka av de religiösa shia-ledare som inte gick i exil vid invasionen, kommer troligen att resa sig. USA lovade före invasionen dessa ledare förmåner om de hindrade motståndet. Vid invasionen släppte USA in Irans miliser och dödsskvadroner som ställde till med terror; de shia-ledare som var emot Irans inblandning flydde till Syrien och Jordanien. Nu ser de irakiska shiiterna vilken katastrof som Irans inblandning orsakat, de kommer sannolikt att sälla sig till sunni-motståndet. Hotet om inbördeskrig är ett skrämskott. AL-Faidhis ord bekräftas av texterna på de olika fronternas och fraktionernas hemsidor.

Comments are closed.