14. Mellan 1.0 och 1.2 miljoner irakier beräknas ha dött till följd av ockupationen

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Mellan 1.0 och 1.2 miljoner irakier beräknas ha dött till följd av ockupationen. Kriget har gjort att mer än hälften av irrakierna antingen dödats, fördrivits från sina hem, gjorts till änkor (kvinnor) eller föräldralösa (barn) eller gjort dem till handikapade, sjuka och arbetsoförmögna.


Undersöknings institutet Opinion Research Business(ORBS) har efter noggrann kontroll av tidigare resultat kommit fram till siffran 1.03 miljoner (jan 2008) döda (som följd av kriget, baserat på direktintervjuer i irakiska hushåll. Felmarginalen angavs till 1.7%.

The Lancet-studien som gjordes av forskare på det amerikanska John Hopkins-universitetet i samarbete med al-Mustansiriyya-universitetet i Bagdad har i sin senaste rapport kommit fram till siffran 655 000. Deras metod liknar ORBS. När undersökningen offentligjordes i juni 2006 hade dödandet inte passerat sin kulmen. En extrapolering av dessa siffror utgående från Bodycounts upgifter (nedan) som uppdateras kontinuerligt ger dödssiffran c:a 1,2 miljoner, enligt organisationen Just Foreign Policy

Uppgifterna från Iraq Body Count, 94 000 – 102 000 dödade av krigets våld, är de som används av media och politiker. Dessa siffror baseras på uppgifter från enelskspråkiga mediakällor, bårhus och sjukhus samt irakiska myndigheter,. De är således inte direkt jämförbara med ovanstående undersökningar eftersom många dödade inte rapporteras i krigets kaos dessutom räknas inte de som dött på grund krigets sidoeffekter. Mörkertalet är stort. Fördelen med de två först omnämnda undersökningarna är att de ger en helhetsbild och baseras på metoder som är beprövade i samband med epidemier i tredje världen, där man sätter tilltro till dem. Alla metoderna har dock diskuterats hårt.

Antalet sårade,invalidiserade och sjuka har aldrig räknats. Uppgifter på 1 – 2 miljoner förekommer. Krigets våld har skapat och 3 miljoner änkor och 5 miljoner föräldra lösa barn (Röda Korset). 500 000 av dessa barn är hänvisade till gatan. 4.77 miljoner har flytt hemmen; en majoritet av dem, 3 miljoner till utlandet (UNCHR). 400 000 sitter i fängelserna (Union of Political Prisoners). Dessa ovanstående kategorier motsvarar mer än hälften av Iraks befolkning.

Comments are closed.