9. Bakom de flesta mystiska bombdåden mot folksamlingar och heliga moskéer

2010-03-20 i Sv: Visste du att?

Print Friendly

Bakom de flesta mystiska bombdåden mot folksamlingar och heliga moskéer står quislinregimens partimiliser och USA:s/Israels/Irans säkerhetstjänster. Al-Qaida ges skulden. Detta vet irakierna om; vittnesmålen är många. Syftet är att sätta likhetstecken mellan Al-Qaida och motståndet, och att sprida så hat mellan shiiter, sunniter och kurder med etnisk/sekteristisk separering som följd.


Attentaten brukar normalt tillskrivas “Al-Qaida” i vår media, som okritiskt repeterar uppgifter man matas med från den amerikanska armén eller från quislingregeringen och deras källor. Den mystiska internationella organisationen “Al-Qaida” har ingen bevisad verksamhet i Irak, och har aldrig haft det.

Den rörelse i Irak som nu kallar sig “Al-Qaida of Mesopotamia” (AQM), ingående i fronten the Islamic State är något annat, den har visserligen en salafitisk religiös ideologi, men, vad som är viktigt: den delar målet med de övriga motståndsfraktionerna att ockupanterna skall ut ur Irak och den vill inte ha med den USA-tillsatta regeringen att göra. Numera är utlänningar ett undantag i organisationen. AQM vägrar samarbeta med dem som inte delar deras religiösa mål. Fraktionen har gjort sig känd för grymhet ochatt vilja visa upp sig för media. Dess puritanska hållning och militära disciplin har attraherat en del unga irakier. Den salafiiska ideologin har annars aldrig haft något riktigt fäste hos irakier. Fraktionen är uttalat emot attacker på civila men har gjort stora misstag som självmordsbombningar mot shiitiska civila vilket de säger vara vedergällning, som svar på shiitiska milisers massakrer mot sunnitiska civila. För detta är den också avskydd av många irakier. Deras attacker präglas av ursinnigt tunnelseende och under vissa skeden har de “fått USA-trupperna att blöda kraftigt”. Media förstorar dock deras betydelse och ljuger om vissa viktiga detaljer som att deras bomber mot quislingarméns rekryteringskontor varit riktade mot “shiitiskt motstånd”. På frågan om AQM spelat ut sin ger Dr. Al-Faidhi, AMSI detta svar:

“Deras hotfulla och skrämmande beteende mot vanliga civila irakier är oacceptabelt. Det utnyttjas av USA – media får blåsa upp det. AQM har begått fruktansvärda illdåd, som de ibland stolt tar på sig ansvaret för. Ett exempel är massakern i staden Hillahs basarer. Vi säger att AQM har förlorat ansiktet. Detta är en motsägelsefull organisation, somliga av deras fraktioner strider bara mot USA, andra bekämpar motståndet.

I början sågs AQM mer som ett skydd av befolkningen, men nu mer som ett hot. Motståndets fraktioner och fronter ser nu inte lika entydigt dem som vapenbröder. Somliga accepterar dem, somliga såsom Al-Rashedeen-army säger inget, och åter andra ser dem som sabotörer av motståndet.”

Sprängningen av den gyllene kupolen på Al-Askari-moskén i Samarra 22 febr. 2006, som blev startskottet för de stora av etniska rensningarna av sunnitiska städer var med största sannolikhet en “false flag operation” enligt DR. Al-Faidhi, AMSI.

(Läs “Miliser och dödsskvadroner: ockupationens strategi för att dela Irak” av Eman A. Khammas och “Provokatörstaten – står CIA bakom de irakiska upprorsmännen?” samt “En varning till bilförare” från Free Irak/Immad Khaduri 16 maj 2005 )

Comments are closed.