Utfrågning av Dr. M. B. Al-Faidhi på Hotell Welcome i Stockholm 24 april 2009

Utfrågare: Snorre Lindquist.
2009-04-25 i Sv: IRIS-seminariet, Sv: Om Irak

Print Friendly

Utfrågare:  Snorre Lindquist.  Tolk:  Eftikhar Hashem Al-Husseiny.

Finns det tecken som tyder på ökat motstånd bland shiiter?  T. ex. nya shia-dominerade motståndsfraktioner?

Svar:  Nya mer renodlade shiitiska motståndsfraktioner är väldigt sällsynta men de finns.

En glädjande nyhet finns att rapportera:  En ny motståndsorganisation har bildats med målsättningen att bilda stommen till det kommande fria Iraks armé.  Den heter The General Command of the Armed Forces – The Iraqi Army och har redan vunnit respekt.  Den vänder sig till alla irakier och har ingen speciell politisk eller religiös inriktning utan vill samla alla motståndskämpar av varierande religiösa trosriktningar, politiska linjer och etniska grupper i en enda motståndsrörelse.  Många militärer från Iraks gamla armé ingår i den och i dess ledning sitter höga befälhavare från samma armé.  Nyblivna shiitiska motståndsmän dras till den.  Amsi ger den sitt stöd och hoppas att den skall dra till sig alla andra fronter under samma paraply.  Då får organisationen den kraft som krävs för att utplåna alla miliser, säkerhetsstyrkor och lydregimens armé, något som enskilda fronter och fraktioner inte mäktar med.  I sitt begynnelseläge är den inte militärt lika slagkraftig som de bästa av fraktionerna, där Al-Rashedeen-armén ligger i topp.

Hur är situationen för Al-Sahwa?  Minskar dess makt?  På vilket sätt kan de besegras?

Svar:  USA har övergivit Al-Sahwa.  De är nu utlämnade åt Malikis styrkor, som hör till deras fiender (eftersom de flesta av dem tidigare tillhörde motståndet och är sunnimuslimer, min anm.).  Maliki och USA-armén har en deal:  Maliki har eliminerat sin Iran-lojala konkurent, den USA-fientliga shiitiska Mehdi-armén, och får nu krossa den tidigare USA-stödda sunnitiska Al- Sahwa.  USA tillåter Maliki att döda Sahwas ledare och har överlämnat deras dokument, kartor och medlemsregister.  (D.v.s. Malikis makt under USA:s beskydd närmar sig diktatorns och USA blir av med några besvärliga miliser.  Bakom detta spel skymtar samarbetet USA-Iran, d.v.s. Iran har givit sitt OK, ty Malikis Iran-styrda Badr-milis finns ju kvar, och är befriat från konkurrenten Mehdi.  Vår kommentar)

Motståndet i Anbar-provinsen försvagades väsentligt av Al-Sahwa, men samtidigt förstärktes det i Mosul och Diyalah-provinsen.  Nu när USA svikit Sahwa växer motståndet överallt.  Om sex månader eller mer kommer det vara än starkare tror vi.

Fronten The Supreme Command (bildat av Baath-partiet) har många fraktioner men få video-bevis på attacker.  Är de lika effektiva som övriga fraktioner och fronter?

Svar:  Enligt vår information – nej.  Det är bara Naqshabandiya-orden som för ett effektivt väpnat motstånd.  Verkligheten tycks inte stämma med deras uttalanden – AMSI bedömmer deras slagkraft efter de videos motståndsfraktionerna kan visa upp.


Iraks Hamas har spridit ett aktuellt uttalande att de alltid sett USA som huvudfienden (men Iran som den farligaste fienden).  Ändå slogs de mot Al-Qaida in Mesopotamia (AQM) i Al-Amiriya, och hjälpte därmed ockupationen.  Har de ångrat sig och inser sina misstag?

Svar:  Deras uttalanden stämmer inte med verkligheten enligt AMSI:s åsikt.  Vi vet att Al-Sahwa är involverat i Iraks Hamas.  Det samma gäller the Islamic Army, som från att tidigare ha varit farlig och effektiv nu har förlorat gnistan, trots enstaka attacker mot USA-armén.  Iraks Hamas har inte ångrat sig, de inser inte sina misstag, och förnekar Sahwa-infiltrationen.  Nu reser deras representanter runt i arabvärlden och skryter om att de är störst i motståndet (i detta senare fall liknar de The Supreme Command of the Jihad and Liberation bildat av Baath-partiet, om man läser denna fronts uttalanden; vår anm.)

Kan man säga att det existerar två grenar av shiitisk islam i Irak:  1)  en folkligt förankrad gren som fredligt förmår samleva med sunnimuslimer, sekulära och andra religioner, samt  2)  den iranska teokratins religiösa ideal som kräver obetingad lydnad till prästväldet i Teheran och är dolt eller öppet fientlig mot sunni-islam, sekularism och andra religioner?

Svar:  Rätt till hundra procent!

Det finns muslimer i vårt land som ser Irans teokrati som betydelsefull för de muslimska folkens frihet och enighet.  De framhåller Irans stöd till motståndet mot Israel (d.v.s. palestinernas Hamas och Libanons Hizbollah) men vill inte se den iranska teokratins andra ansikte – dess förödande verk i Irak och försöken att inkorporera stora delar av Irak i Irans maktsfär.  Hur skall man beskriva Irans agerande för europeisk opinion?

Svar:  Försök upplysa folk om Irans roll i Irak.  Avslöja dem!  Den religiösa frågan (om Teheran-teokratins roll) är känslig.  Hänvisa till mig i denna och föregående fråga som vetenskapsman, inte som talesman för AMSI.

Den information jag fått tidigare säger att AQM vann stöd bland befolkningen genom att gå hårt fram mot USA-armén.  Att unga män strömmade till, att AQM hade pengar och resurser och uppträdde med puritansk hållning som imponerade, därför ökade de och blev många fraktioner och till slut en front.  Att utlänningar i AQM lämnat landet för Afghanistan, så att AQM nu bara har irakier i sina led.  Alla de väpnade motståndsfraktionerna har uttalat att AQM måste accepteras som vapenböder.  AMSI har uttalat att attackerna från AQM “får ockupationsmakten att blöda kraftigt”, och när AQM:s aktioner riktar sig mot ockupationen är det fråga om motstånd.  Men många gånger har AMSI riktat hård kritik mot AQM:s sätt att föra krig.  Även Iraks Hamas och Jaami accepteras av samtliga i motståndet.  13 % av motståndets attacker vid ett visst skede kom från AQM.  Kan ni bekräfta dessa påståenden?

Svar:  Även delar av AQM/the Islamic State är infiltrerat av Al-Sahwa, och detta upp till det högsta ledarskapet.  En AQM-grupp i Mosul tog t.ex. på sig att angripa andra motståndsgrupper.  AQM är således inte fullt lojala med motståndet.  Beträffande AMSI:s kritik mot AQM är här ett viktigt exempel:

I staden Al-Tafar utförde Iran-lojala shiitiska miliser en fruktansvärd massaker på civila sunni-muslimer.  25 kvinnor våldtogs också.  Då reagerade AQM-ledaren Al-Zarkawi och hotade i ett uttalande att hämnas på alla shiiter – de skulle dödas.  På detta uttalande reagerade AMSI och frågade om syftet, ty detta – att hämnas på oskyldiga – strider mot Koranen, och Al-Zarkawi uppmanades ta tillbaka sina ord.  Efter tre dagar återkom Al-Zarkawi.  Nu försökte han mildra det han sagt; hans talesman kom med en dementi.  Denna händelse, menar vi, visar att det går att tala med AQM.  Detta i motsats till de Iran-lojala miliserna.  Så t.ex. uppmanar Mulla Jassir Al-Habib (tidigare bosatt i Quwait, nu i London) i sina predikningar att sunnimuslimer skall dödas, och då särskillt AMSI-medlemmar, ty för dem gäller inte Sharia-lagen.  (Vid intervjun fick vi se en video där en predikare för Mehdi-milisen hetsade församlingen:  “För sunniter gäller inte Sharia – döda dem!”)

I ert tal tycks ni nu vilja tona ner AQM:s betydelse:  de utgör endast några få procent av det totala motståndet – diskusionen om de bekämpar ocupationen eller religiösa motståndare och civila bland irakier blir knappt värt att ödsla kraft på.  Har AQM reducerats så kraftigt att dess betydelse minskat radikalt?  Har AQM spelat ut sin roll?

Svar:  Deras hotfulla och skrämmande beteende mot vanliga civila irakier är oacceptabelt.  Det utnyttjas av USA – media får blåsa upp det.  AQM har begått fruktansvärda illdåd, som de ibland stolt tar på sig ansvaret för.  Ett exempel är massakern i staden Hillahs basarer.  Vi säger att AQM har förlorat ansiktet.  Detta är en motsägelsefull organisation, somliga av deras fraktioner strider bara mot USA, andra bekämpar motståndet.

I början sågs AQM mer som ett skydd av befolkningen, men nu mer som ett hot.  Motståndets fraktioner och fronter ser nu inte lika entydigt dem som vapenbröder.  Somliga accepterar dem, somliga såsom Al-Rashedeen-army säger inget, och åter andra ser dem som sabotörer av motståndet.

Har AQM ändrat sin krigföring, lever man upp till sina principer – inga angrepp på civila utom i vissa undantagsfall, för att statuera exempel?  Utför AQM etniska rensningar?  Tar AQM på sig ansvaret för självmordsattacker som utan avsikt drabbar mängder av civila?

Svar:  AQM har inte ändrat sitt beteende.

Vilken inställning har AQM till Irans teokrati?

Svar:  Irans teokrati och dess miliser har försökt nästla sig in i AQM.  Men AQM är emot dem.

Comments are closed.