Al-Faydi: Iran är inblandat i brott

Uttalande av Dr. Muhammad Bashar al Faidi, The Association of Muslim scholars of Iraq (AMSI), 29 oktober 2010.
2010-10-29 i Sv: Om Irak

Print Friendly

Originalets titel: “Faydi: Iran is involved i crimes”.  AMSI 29 0ct. 2010
http://www.heyetnet.org/eng/amsinews/5668-faydi-iran-is-involved-in-crimes.html

I Al-Jazeeras program “Night Guests”, som bl.a. berörde Wikileaks offentliggjorda dokument, uttalade sig Dr. Muhammed Bashir al-Faydi.  Han slog fast att en så stor mängd hemligstämplade dokument borde ha chockat det internationella samfundet och provocerat den muslimska världen till handling.

Han pekade också på den iranska regimens klara och uppenbara roll i Iraks tyranni; brotten mot mänskliga rättigheter och andra kriminella handlingar mot oskyldiga irakier under mer än sju år.  Dr. al-Faydi strök under att Irans ambassadör är direkt involverad i inrikespolitiken.

AMSI:s officiella talesman sade i programmet att AMSI har dokumenterat ett vittnesmål från en fånge om brutal tortyr i ett fängelse som hör till det nuvarande inrikesministeriet, där iranier också deltog i tortyren.  Som en parallell refererade al-Faydi till Irans stöd åt USA som består i att förse sekteristiska muslimska miliser med pengar, vapen och information i syfte att förstöra den tidigare irakiska staten.

Han sade också: “Det som hänt i Irak är unikt i modern historia.  Vi har bevittnat brott mot mänskligheten och folkmord.  Vi har bevittnat nästan otänkbara handlingar medan världssamfundet har tigit och FN:s generalsekreterare har visat ett minimalt intresse för det som inträffat i detta sargade land.

Han betonade att AMSI ända från ockupationens begynnelse systematiskt samlat uppgifter om de flesta förbrytelser och människorättskränkningar som begåtts av både ockupationsstyrkorna och ockupationsregimens säkerhetsstyrkor genom dokumentation, mediainformation och uttalanden.  I detta avseende är vi från AMSI angelägna att lämna över allt material vi har som avslöjar de brottslingar som tog del i den politiska processen fr. o. m. år 2003 till en internationell tribunal.  Vi förväntar oss att det internationella samfundet och arabvärlden tar konkreta initiativ för detta land som förvandlats till ett slakthus.

Han deklarerade också att den roll som USA har tagit på sig gentemot mänskligheten demonstrerar långt ifrån respekt: tvärtemot förnedrar den och förolämpar mänskligheten.  Dr. Al Faydi avslutade sitt tal med att säga följande: “Olyckligtvis har detta land (USA) som kallar sig en världsmakt överlämnat vårt land till slaktarna, som fjärmat sig från varje kännetecken på en demokrati och förnedrat sina medborgares i val uttryckta röster.  Efter att ha bevittnat förbrytelserna mot irakierna säger vi till dessa slaktare att de är de sista som har rätt att uttala sig om mänskliga rättigheter och lagar.”

Comments are closed.