Kommentar till Mohamed Omar, artikeln “Antisemitismen är ett gift. Gina Dirawi och Lasse Wilhelmson”

Av Snorre Lindquist.
2013-05-13 i Sv: Annat motströms

Print Friendly

Mohammed Omars artikel, se:  https://nyailconvito.wordpress.com/2012/11/23/antisemitismen-ar-ett-gift-gina-dirawi-och-lasse-wilhelmson/

Bäste Mohamed Omar!

Du har fel – det är inte antisemitism och judehat som förgiftar solidaritetsarbetet med palestinierna – det är sionismen!

Vänster- och liberalsionister delar med högersionister helhjärtat i praktiken uppfattningen att palestinierna måste acceptera ödet att i stor omfattning vara utdrivna ur sitt fosterland och bestulna på det de ägde, och att de fördrivnas mark nu tillhör judarna.  De som stannade kvar måste tåla att landet förändrats till en “judisk stat” som inte är till för dem, en stat som öppnar sitt medborgarskap för alla världens judar men inte för de bortdrivna urinnevånarna.  Judarnas lidande, som palestinierna inte har någon skuld i uppges vara skälet.  Även de som inte är så insatta i frågan skulle nog se likheten med den sydafrikanska apartheidstatens rasism om de tänkte efter.

En hel del vänster- och liberalsionister är utan tvivel ärligt engagerade i palestiniernas lidande, och offrar självförsakande arbete på att hjälpa och lindra.  Men det finns ett viktigt men.

Vänster- och liberalsionisterna hycklar med sitt patos för palestiniernas rättigheter.  Flyktingarnas rätt att återvända till sina hem enligt FN-resolution 194 får inte “riskera den judiska statens existens” säger de.  Om de fördrivna palestiniernas rätt implementeras enligt folkrättens krav kommer den judiska staten försvinna per automatik eftersom landets judar då hamnar i minoritet – en sann demokrati kan skapas.  Detta är konfliktens kärna.

Nu råkar det vara så att denna rätt är oförytterlig enligt både FN och den 4:e Genèvekonventionen; den får under inga omständigheter kompromissas bort eller säljas ut.  Vänstersionisterna menar således att judars av sionisterna fastslagna rätt är överordnad folkrätten.  i

Sveriges Palestinagrupper (PGS) samarbetar med vänstersionisternas förening “Judar för Israel-Palestinsk Fred” (JIPF) som ett värn mot anklagelser för antisemitism i känsliga frågor.  Detta är naturligtvis bekvämt men får den följden att PGS inte kan ta beslut som går JIPF emot i kärnfrågorna.  Att t.ex. hävda flyktingrättens oförytterlighet som central i solidaritetsarbetet eller att ifrågasätta den “judiska statens” existensberättigande görs på så vis till en omöjlighet av den organisation som borde gå i spetsen för försvaret av palestiniernas rättigheter.  Vänstersionismen kontrollerar solidaritetsrörelsen, förser den med munhäfta och gör den förblindad, vilsen och tandlös.  Detta är vänstersionismens sanna roll i den sionistiska rörelsen.

Liknande problem gäller för övriga solidaritetsrörelser i Europa – de flesta är sionistiserade.  Det samma gäller också de västerländska administrationerna, bolagiserad media, kulturyttringar, den akademiska världen, ordets arbetare.  Dess individer är klavbundna av sionismen och “vet” intuitivt var gränserna går när strålkastare riktas mot sionismens tabubelagda myter, och vad straffet kan bli vid olydnad – häxjakt mot dem själva och förlust av arbete och karriär, kanske en tillvaro i fredlös utsatthet för andras spott och hat.  För att skydda sig och fortsätta karriären måste de stället ta del i jakten på andra.  Mest utsatt är den kritiker som vågar gå i fronten.

För sionisterna som inte vill ha sina kort synade är detta system perfekt; det och nycklarna till yttranderätten ger ett intellektuellt skräckvälde som skänker dem ett ödesdigert inflytande över vår tids tänkande i Väst.

Mohamed Omar, du är frikostig med stämpeln “antisemitismspridare” på Lasse Wilhelmson.  Du har inga egna rationella förklaringar, bara andras ord och enkla slitna klischéer.  Jag tror att du förstår allvaret i anklagelsen och inbillar dig att du mildrar stämpelns hårdhet:  “han drivs inte av judehat” —- “, “han ser inte sig själv”.  Du skriver “Bemöt Wilhelmsons idéer, men demonisera honom inte!”  Men varför skall andra bemöta honom och inte du?  Har du inget att komma med själv?

Du placerar honom i stället i en grupp “kufar och privatforskare av olika slag”.  Dessa dina ord avslöjar ett förakt för människor som har kurage att tänka och undersöka världen på egen hand utanför slappt upptrampade och godkända stigar.  Just sådana individer är de viktigaste vi behöver i dagens dimhöljda lögnvärld.  En gång trodde jag du var en av dem som du nu ser ner på.

Det mest sensationella är din upptäckt att Wilhelmson skulle besitta “smått autistika drag”, d.v.s. “en självförsjunkenhet med oförmåga till kontakt med andra” enligt Svenska Akademins ordlista.  De som väl känner honom, och de är många, måste få sig ett gott skratt när de får läsa det.  Lasse är allmänt omvittnat en härlig öppen och generös människa, lätt att få kontakt med, och just hans sociala förmåga och människointresse är hans erkänt starka sida.

En kampanj omfattande all media stormar nu fram över hela landet mot Wilhelmson.  Ingen tar på sig det intellektuella arbetet att exakt analysera varför hans ord sprider folkmordiskt hat mot judar.  Om det han skrivit och sagt är så allvarligt borde väl detta arbete vara en självklar demokratisk skyldighet!  Du Mohamed Omar är den rätte!  Skriv vackert med egna ord och tankar, utan lånta fjädrar från andra författare och utan dessa bekväma kodord som liksom ett tryck på en knapp skall utlösa avsedd insikt:  “konspirationsteoretiker, förintelseförnekare, etc.”  Du är ju för sjutton en allmänt erkänd poet och ordkonstnär!

Snorre Lindquist

P.S.  Lasse Wilhelmsons bok “Är världen upp och ner?” bör naturligtvis läsas.  Den är skriven på ett finurligt och njutbart vis.  Gå till hans blog http://lassewilhelmsson.wordpress.com och beställ!

“Den judiska staten bör ifrågasättas” av Snorre Lindquist, Tidskrift För Folkets Rättigheter http://www.tffr.org/articles/0634_israel.html

Comments are closed.